Servicen på svenska i Finland ska ha tillräckligt med resurser, uppmanar Europarådets kommitté för minoriteter.

Europarådets kommitté för minoriteter publicerade idag sin rapport om läget i Finland. Det är fem år sedan den senaste rapporten. I rapporten ges rekommendationer om bland annat hur tvåspråkigheten ska säkerställas.

Bland de omedelbara åtgärder som Finland uppmanas att vidta finns bland annat uppmaningen att finländska myndigheter ska inleda en dialog med de svenskspråkiga i Finland om deras primära behov.

På så sätt ska man kunna säkerställa att löften om svensk service är realistiska, att servicen har tillräckligt med resurser och en regelbunden övervakning.

Den rådgivande kommittén bakom rapporten uppmanar också att myndigheter försäkrar sig om att svenskspråkiga i Finland i praktiken kan få social- och hälsovård på det egna modersmålet.

Främst borde man motverka diskrimineringen av svenskspråkiga barn, äldre och funktionshindrade när de använder social- och hälsovårdsservicen, slår rapporten fast.

Läs mer

Rekommendationerna kan läsas här (på engelska).

Rapporten lyfter fram myndighetsövervakningen av tingsrätterna och finlandssvenskarnas språkliga rättigheter efter tingsrättsreformen. Om nödvändigt ska myndigheterna vidta åtgärder.

I rapporten understryks också samernas och de samiska språkens ställning.

Likaså uppmanas de finländska myndigheterna att finansiera projekt som stöder tolerans och uppmuntrar till dialog mellan olika kulturer på ett mer hållbart sätt än vad som är fallet idag.