Ett landskapsfullmäktige avgörs av invånarantalet men måste vara minst 59 platser stort.

Det landskapsval som hör ihop med regeringens planerade social- och hälsovårdsreform kommer att ordnas i sinom tid i samband med kommunalvalet.

Det säger Arto Jääskeläinen, valchef vid Justitieministeriet. Jääskeläinen presenterade landskapsvalsplanen när ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen möttes i måndags.

Av bland annat tidsskäl kommer landskapsvalet knappast att ordnas i samband med nästa års kommunalval.

– Frågan om när landskapsvalet genomförs är politisk, och även beroende av när hela reformen träder i kraft. Det första valet kan genomföras enskilt eller i samband med andra val, men i samband med kommunalvalet kan landskapsvalet genomföras tidigast 2025, säger Jääskeläinen till Kuntalehti.

Helsingfors fullmäktige fortsätter som förut

Jääskeläinens presentation om landskapsvalet bygger på den förra regeringens planer. En ny tvist är särlösningen för Nyland. I praktiken innebär det, att landskapsval ordnas i 17 landskap och i 4 områden i Nyland. Områdenas namn har ännu inte fastslagits.

– De här områdena fungerar valtekniskt sett som vilka landskap som helst, till exempel Birkaland. Esbos och Västnylands valkrets, till exempel, är ett område och fungerar som andra landskap.

I det femte området i den nyländska särlösningen, det vill säga i Helsingfors, genomförs inte landskapsval. Där hör makten till stadsfullmäktige, som nu också är fallet.

– I Helsingfors hålls kommunalval, och fullmäktige som väljs i det ansvarar för social- och hälsovårdsärenden.

Enligt Jääskeläinens presentation skulle varje landskap vara en valkrets, och kommunerna skulle inte ha kvotplatser i landskapsfullmäktige. Fullmäktiges storlek avgörs av invånarantalet i landskapet, men ska vara minst 59 platser stort. Landskapen kan ändå själva bestämma om fullmäktige ska vara större.

Rösträtten och rätten att kandidera är de samma som i kommunalvalet, och den som kandiderar kan också ställa upp i kommunal-, riksdags- och Europaparlamentsval.

I landskapsvalet räknas rösterna i kommunerna, men myndighetsuppdragen i samband med valet, och bekräftandet av valresultatet, sköter ett nytt organ. landskapsvalnämnden.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel. Läs den här.