Korsholms kommunfullmäktige förkastade samgångsavtalet med Vasa med rösterna 23 mot 19.

Korsholms fullmäktige sammanträdde på tisdagskvällen för att ta ställning till kommunens framtid och en eventuell sammanslagning med Vasa.

Det blev ett långt möte med otaliga talturer och flera hänvisningar till kommunstrukturlagen och juristernas råd. En stor del av diskussionen kretsade kring huruvida beredningen av samgångsavtalet varit tillräcklig.

Ärendet om behandlandet av samgångsavtalet fanns inte med på föredragningslistan inför fullmäktigemötet.

Christoffer Ingo, ordförande för SFP-gruppen föreslog att ärendet om samgångsavtalet läggs till föredragningslistan som ett brådskande ärende.

Christoffer Ingo, ordförande för SFP-gruppen föreslog att ärendet om samgångsavtalet läggs till föredragningslistan som ett extra (brådskande) ärende.

Hans förslag vann i en omröstning med 24 röster för och 19 emot.

Tre omröstningar

Mötet fortsatte med omröstning om huruvida samgångsavtalet skulle återremitteras, förkastas eller fortsätta behandlas. En återremittering av avtalet hade betytt att små ändringar hade varit möjliga.

Fullmäktige röstade för att fortsätta behandla förslaget till samgångsavtal med rösterna 24 för och 19 emot.

Efter knappa fyra timmar hölls den avgörande omröstningen om huruvida samgångsavtalet skulle godkännas eller förkastas.

Michael Luthers (SFP) förslag om att förkasta avtalet segrade. Fullmäktige röstade nej till en fusion med Vasa, med rösterna 23-19.

Monica Asplund (SFP) valde att rösta blankt.

Fullmäktigesalen fylldes av rungade applåder då röstningsresultatet blev klart.

I den rådgivande folkomröstningen som ordnades den 17 mars röstade 61,3 procent av kommunens invånare nej till en sammanslagning med Vasa. Valdeltagandet var högt, 76,4 procent.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *