Det blev ett rungande nej till samgångsavtalet med Vasa i den rådgivande folkomröstningen som arrangerades i Korsholm på söndagen. En klar majoritet av Korsholmarna motsätter sig en sammanslagning av Korsholm och Vasa.

61,3 procent av Korsholmarna röstade nej och 36,8 procent ja.

Valdeltagandet blev livligt, 76, 4 procent av Korsholmarna röstade.

– Tre fjärdedelar av Korsholmarna röstade, vilket är ett väldigt högt valdeltagande i en folkomröstning, kommenterar kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi det färska resultatet.

Valdeltagandet är i stort sett lika högt som i ett normalt riksdags- eller presidentval.

– Tack vare det höga valdeltagandet tror jag att man nu kan undvika en diskussion om ”rätt” eller ”fel” människor har röstat, säger Sandberg.

Fullmäktige i Korsholm behandlar frågan vid sitt möte den 2 april.  Av Korsholms 43 fullmäktigeledamöter har 24 uppgett offentligt att de röstar ja till fusion med Vasa, uppger Yle Österbotten.

– Det blir intressant att se som den här gruppen kommer att följa resultatet av den rådgivande folkomröstningen eller inte, konstaterar Sandberg. Av de  fullmäktigeledamöter som går emot folkomröstningsresultatet kommer det att krävas starka argument. För de ledamöter som säger nej blir  det betydligt lättare.

Grupperna i fullmäktige är splittrade i frågan.

Valdeltagandet i den rådgivande folkomröstningen i Korsholm var livligt.

Över 11 300 av de 14 800 röstberättigade deltog i den rådgivande folkomröstningen.

Frågan som Korsholmarna tog ställning till var ”Godkänner du en kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad i enlighet med förslaget till sammanslagningsavtal med bilagor?”. Svarsalternativen ävar: Ja, Nej, Tar inte ställning.

Vasas stadsstyrelseordförande Kim Berg, som lett den arbetsgrupp som förhandlat fram fusionsförslaget, hoppas fortfarande på att samgångsplanerna går igenom i Korsholms fullmäktige. Berg anser att 60-40 i folkomröstningen är ett ganska jämnt resultat.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *