I Kimitoöns kommun är unga delaktiga i politiken

Richard Simola och Elin Lindblom har fått möjligheten att påverka och lärt sig hur kommunalpolitiken fungerar. Foto: Jonas Ström
Richard Simola och Elin Lindblom har fått möjligheten att påverka och lärt sig hur kommunalpolitiken fungerar. Foto: Jonas Ström
18.9.2019

Erin Lindblom och Richard Simola har sett det politiska beslutsfattandets svåra och intressanta sidor.

I Kimitoöns kommun finns en ung representant med i varje nämnd och i kommunstyrelsen. Hur upplever de kommunalpolitiken och vilka erfarenheter har det gett?

– Det har varit väldigt roligt att få vara med och man lär sig mycket saker. Jag har själv blivit mer intresserad av social- och hälsovårdsfrågor efter att ha suttit med i omsorgsnämnden, säger Erin Lindblom, 17.

Lindblom, som även har erfarenhet från tekniska nämnden och Richard Simola, 18, som i egenskap av ungdomsparlamentets ordförande har suttit i kommunstyrelsen, säger båda att de har känt sig välkomna och delaktiga.

– Det har varit intressant att se hur besluten tas och hur de formar omvärlden. Samtidigt har man fått se att det ofta kan finnas politiska motiveringar bakom besluten. Det ger en bild av hur världen fungerar, på gott och ont, säger Simola.

Litar på ungdomarna

Modellen har varit i bruk sedan 2013 och tillämpas också av flera andra kommuner i Finland. Representanterna kommer från ungdomsparlamentet och tanken är att de ska få en möjlighet att påverka och lära sig hur kommunalpolitiken fungerar. De har närvaro- och yttranderätt i det organ som de är med i.

Enligt Kimitoöns förvaltningschef Erika Strandberg bidrar de unga med nya infallsvinklar och breddar därför den politiska debatten.

– I tider då det har varit svårt för de etablerade politiska partierna att locka med ungdomar ger det här en första inkörsport till vad kommunalpolitik är fråga om. Ungdomarna får, utan att representera något annat än sin egen åldersgrupp, insyn i vad det innebär att delta och påverka i samhället.

Hon lyfter också fram att det är ett sätt att visa att de unga är värdefulla för kommunen – man litar på dem och uppskattar att de är med.

Viktigt med positiva minnen

Trots att Kimitoön likt många andra landsbygdskommuner präglas av spartider, så upplever Simola och Lindblom ändå att det satsas på unga i kommunen.

– Unga är Kimitoöns hopp. För att man ska stanna kvar eller flytta tillbaka så är det viktigt att man har positiva minnen av sin uppväxtort. Om man satsar på det så tror jag att det är något som kan hjälpa kommunen i sina utmaningar, säger Simola.

– Att ha bra skolor i närheten och att gymnasiet hålls kvar kan vara just sådana viktiga saker, säger Lindblom.

Svåra beslut

En insikt har varit hur komplicerade ärendena ofta är, till skillnad från hur de kan framstå i den offentliga debatten och sociala medier.

– Det är sällan som man bara kan säga att nu ska vi göra så här. Det kan vara en lång process bakom och väldigt många olika synvinklar som måste beaktas. Samtidigt måste också resurser finnas för det som ska göras, säger Lindblom.

Simola tillägger att det är viktigt att kunna ta svåra beslut.

– Som invald ska du lyssna på dina väljare, men samtidigt har de gett dig en fullmakt att utvärdera och ta beslut som upplevs bäst ur hela kommunens synvinkel. Det är också en del av politikerns roll att vara mer insatt i ärendena och kunna förklara för sina väljare hur man har resonerat.

Hur ser ni på att ge er in i kommunalpolitiken i framtiden?

– Jag kan absolut tänka mig att någon gång i framtiden vara mer delaktig i kommunalpolitiken, i alla fall inom någon nämnd, säger Lindblom.

– Tiden i ungdomsparlamentet har fått mig att bättre inse den arbetsmängd och det engagemang som krävs för att sköta ett förtroendeuppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Om man ger sig in i det ska det verkligen vara till hundra procent. Det är kanske något jag kan tänka mig i framtiden, ifall jag känner att jag har tillräckligt med energi, ambition och kunskap, säger Simola.

Artikeln är skriven av Kimitoöns kommuns kommunikatör Jonas Ström.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här