Hög utbildningsnivå ökade valdeltagandet

19.4.2017

 Valdeltagandet steg mest i stora städer och i kommuner med hög utbildningsnivå, visar undersökning av e2.

 Den statistiska analys doktorerna vid e2 gjort visar att valdeltagandet i kommunalvalet 2017 framför allt ökade i stora städer och i kommuner med hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Kommunalvalet förstärkte det fenomen som gick att skönja redan i senaste riksdagsvalet, där skillnaden i valdeltagandet mellan kommuner som har hög och låg arbetslöshet är stor.

I små kommuner röstar invånarna fortfarande flitigare än i stora städer men nu sjönk valdeltagandet i medeltal i alla kommuner med färre än 50 000 invånare medan valdeltagandet ökade i kommuner med över 100 000 invånare.

SDP vann i de kommuner där Sannfinländarna backade men förlorade i de kommuner där De gröna och Vänsterförbundet gick framåt. Samlingspartiet gick framåt i flera kommuner där Centern backade och vice versa.

Sannfinländarnas förluster begränsade sig inte till industriorter eller kommuner med hög arbetslöshet. Sannfinländarna tappade stöd jämnt i hela Finland och i olika typer av kommuner.

De grönas framgång var störst på orter med hög utbildningsnivå. Partiets stöd ökade på flera håll i Finland, men allra mest i mellersta Finland och i Birkaland.

Regeringspartiernas stöd sjönk sammanlagt mer än det gjort på de senaste 30 åren. Senast år 1992 var regeringspartiernas gemensamma förlust lika stor. Största orsaken till att regeringspartierna tappade så mycket stöd beror på Sannfinländarnas förlust.

Av oppositionspartierna gick alla andra oppositionspartierna framåt förutom SDP, vilket enligt e2 är anmärkningsvärt eftersom SDP är det största oppositionspartiet.

Bekanta dig med materialet i analysen här

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här