Partisekreterarna diskuterade valet på lördag förmiddag.

Nu är det klart att kommunalvalet flyttas fram. Istället för att ordnas 18.4 är det nya datumet 13.6.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) meddelade om flytten klockan 12.30 på lördag eftermiddag.

 

Innan det hade Samlingspartiets partistyrelse fattat beslut om att stödja en flytt av valet. Partiet riktade dock skarp kritik mot Justitieministeriet och regeringen och kallade flytten för ett tungt misslyckande.

Samtliga partier förutom Sannfinländarna stöder en flytt.

Så sent som i torsdags såg SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff en flytt av valet som näst intill uteslutet. Partisekreterarna har under slutet av veckan förhandlat med Justitieministeriet om datumet för valet.

I ett pressmeddelande skriver ministeriet att man beaktat risken att de restriktioner som träder i kraft på måndag inte är tillräckliga, och att nya restriktioner måste införas. Det ökar risken för att ett val i mitten av april skulle misslyckas.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL kan antalet dagliga nya fall av covid-19 vara mellan 2 600 och 11 200 i mitten av april, om den nuvarande trenden fortsätter.

Att ordna val på ett tryggt sätt, då allt annan verksamhet begränsas, är därmed svårt, och skulle hota valets integritet och påverka valdeltagandet, menar ministeriet.

Flytten motiveras av att fler finländare, inklusive riskgrupperna, har hunnit få vaccinet i juni.

Därtill kommer tiden för förhandsröstningen att förlängas med två veckor. Den mer detaljerade tidtabellen ska en arbetsgrupp, som partisekreterarna bildar, förhandla om.

Regeringen ger ett förslag om att flytta valet, utgående från Justitieministeriets beredning, till riksdagen, som fattar det avgörande beslutet.