Det vore tokigt att gå in för restriktioner och inte tro att de att de gör valet tryggare, säger Fredrik Guseff.

Det krävs något exceptionellt, och ett starkt stöd bland partierna, för att vårens kommunalval ska flyttas fram.

Det säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff inför hans och de övriga partisekreterarnas möte imorgon med justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Något beslut om att föreslå att valet skjuts fram är alltså inte att vänta trots att antalet fall av covid-19 ökar på nästan alla håll i landet.

Det som kunde klassas som exceptionella omständigheter är att utegångsförbud införs. Guseff säger att partisekreterarna diskuterat det scenariot.

– Det skulle påverka valet, om inte för annat så för signalvärdets skull. Men för tillfället ser jag det inte som sannolikt att valet flyttas fram. Alla partier är av den åsikten, förutom kanske Rörelse nu. Men inte heller de har i någon större utsträckning hållit fram en flytt av valet.

Framskjutet val möjligt – i teorin

Fokus är istället på att valet ordnas så tryggt som möjligt. Regeringen signalerade på onsdagskvällen att den är beredd att möjliggöra att valfunktionärer som hjälper till med hemröstning, och valfunktionärer som hör till riskgruppen eller är sjuttioplussare, vaccineras i god tid innan valdagen.

Guseff beskriver det som ett viktigt steg mot trygga val.

Ni räknar alltså med att det, och de restriktioner som införs på måndag, gör valet tryggt?

– Vi måste räkna med det. Det vore tokigt att gå in för restriktioner och samtidigt inte tro att de har någon inverkan. Det viktiga nu är att få ett bättre läge, eller åtminstone ett stabiliserat läge. Om läget är oförändrat om en månad är vi i en dålig situation, men vi har lyckats bryta smittspridningstrenden tidigare – i fjol i våras och i november och december – så vi räknar med att vi kan göra det igen, bara alla tar sitt ansvar.

Är alltså dörren till ett framskjutet val ännu öppen även om vi närmar oss valdagen?

– Teoretiskt sett, ja. Som valchef Arto Jääskeläinen sagt så är den dörren öppen fram till valdagen. Man kan konstatera att force majeure uppstått. Men med tanke på det praktiska – kandidatlistorna lämnas in nästa vecka och kommunerna sätter i högsta växeln för valföreberedelserna – så vill man inte göra ändringar nära inpå valet. Det ska vara ett väldigt akut läge för att planerna inte ska hålla.

Vallokaler tryggare än skolan

Guseff konstaterar att det finns exempel på länder som skjutit fram val under pandemin, och på länder som ordnat val – med varierande valdeltagande.

Han tycker att det vore konstigt om man i Finland inte kunde ordna trygga val. Själva valförrättningen är en snabb process. Utmaningen finns inte där, säger Guseff.

– Utmaningen handlar snarare om själva valdeltagandet och om att få tillräckligt med valfunktionärer. Därför är vaccinationen av valfunktionärer viktig, så att de kan göra sitt jobb och bistå under hemröstningar – som säkert kommer att öka i antal.

Du nämnde signalvärdet tidigare. Hur balanserar man striktare restriktioner med budskapet att det är tryggt att rösta?

– Som sagt så är valförrättningen en snabb process, jämförbar med att gå till butik eller apotek – som ju folk kan göra. Den skiljer sig från att sitta i klassrum många timmar eller att vara på jobb. Smittrisken är större där. Men det är också viktigt att kommunerna följer de noggranna instruktionerna om säkerhetsavstånd, tillräckligt stora lokaler och ordentlig ventilation i fastigheterna. Partierna måste också, i deras valkampanjer, se till att det inte ordnas evenemang som skapar folksamlingar.

Fredrik Guseff är SFP:s partisekreterare.

På nationell nivå har partierna inte diskuterat gemensamma spelregler för hur valkampanjen ska genomföras, men Guseff tror att en sådan diskussion kommer att föras.

– I Helsingfors förs sådana diskussioner mellan partierna.

Finns det en farhåga om att diskussioner om valets legitimitet uppstår, om valdeltagandet sjunker och verkar gynna vissa partier och missgynna andra?

– Jag kan ärligt säga att vi partisekreterare inte diskuterat om vem som eventuellt gynnas eller missgynnas. Vi ser det som viktigt att demokratin fungerar också i undantagsförhållanden, att det är möjligt att gå och rösta. Vi har ett samhälle som fungerar. Även om det är fråga om starka rekommendationer så handlar det inte om någon total nedstängning, utan om att minimera onödiga sammankomster. Vi hoppas att så många som möjligt blir vaccinerade innan valdagen, och så finns hemröstning som ett alternativ för dem som inte kan gå till vallokalen.