Kommunförbundets sakkunniga: Antalet vårdområden bekymmersamt

I de rödmarkerade områdena bor omkring hälften av invånarna i Finland.
I de rödmarkerade områdena bor omkring hälften av invånarna i Finland.
25.2.2016

Kritiken mot 18-15-modellen växer, men Centern håller fast vid tidigare beslut. Kommunförbundets sakkunniga har en lång lista på frågor som regeringen måste ge besked om innan förvaltningsreformen kan gå vidare.

Centern håller fast vid att antalet självstyrande landskap ska vara 18, trots att många sakkunniga säger att modellen med 18 landskap, 15 vårdområden, 12 fulljourssjukhus inte går att förverkliga i praktiken.

Arbetet med att utreda grundlagsenigheten fortsätter. Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) säger till FNB att vårdreformen fortfarande bereds enligt de linjer regeringen beslöt om i november.

– Regeringen fattar beslut och nu har beredningen gått framåt i enlighet med det, säger Rehula till FNB.

Kommunminister Anu Vehviläinen (C) yttrar sig i samma ordalag i gårdagens Keskisuomalainen. Hon säger till tidningen att regeringen inte har diskuterat ett byte av modellen för social- och hälsovården.

Under senaste tid har det spekulerats en hel del om huruvida landskapsmodellen med 18 självstyrande områden där bara 15 ansvarar för vården själv håller.  Tre av landskapen tvingas samarbeta med ett annat landskap trots att dessa ska vara självstyre.

– I praktiken innebär 18-15-modellen att åtminstone sex landskap berörs. Dels berös de tre landskap som inte själva får ansvaret för sin social- och hälsovård, dels de landskap som samarbetar med något av dessa, konstaterar Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.

Enligt Tainio finns det inga klara kriterier som avgör vilka de tre landskapen som blir utan vårdansvar är.

– Det vet vi först när regeringen har fastställt kriterierna, säger hon och understryker att det tidtabellen börjar bli en utmaning.

Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden vid Kommunförbundet, är kritisk till den politiska beslutsprocessen kring reformen.

– Det finns frågor där regeringspartierna tagit politiska beslut i ett alltför tidigt skede. Ett exempel på detta är 18-15-modellen, där konsekvenserna klarnade först senare. I dag anser många experter att modellen är problematisk. I andra frågor igen har regeringen dröjt för länge med sina politiska beslut, exempel på detta är finansieringen av landskapens verksamhet, en fråga som fortfarande är öppen.

Kommunförbundet är kritiskt till regeringens förslag att centralisera stödtjänsterna till några få nationella enheter.

– Kommunförbundet har föreslagit att man i stället för att riva upp de gamla strukturerna, utvecklar redan existerande samarbetsmodeller i bland annat kommuner och samkommuner, säger Tarja Myllärinen, direktör för social-och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet.

Enligt Anu  Vehviläinen ska regeringen behandla helheten under de närmsta veckorna, också situationen för de nio kommuner som vill byta landskap. Enligt henne kommer regeringen att beakta alla alternativ, men utgångspunkten är att det man kom överens om i november inte ska ska förändras.

Modellen 18-15 har fick stark kritik av de tvåspråkiga kommunerna också i utlåtanderundan eftersom den anser vara odemokratisk. Läs artikeln : Kommunerna har svarat regeringen: Landskap utan vårdansvar odemokratiskt

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här