”Experter som ändrat åsikt om vårdreformen inga kappvändare”

14.3.2018

Att flera experter som tidigare kritiserat vård- och landskapsreformen nu ändrar åsikt, betyder inte att de är kappvändare, säger Erkka Railo, ledande politisk forskare för den digitala tidskriften Mustread.

– Medierna lyfter gärna fram kritik och i den offentliga diskussionen har det sett ut som att regeringen inte lyssnat på experterna, men verkligheten är sällan så svartvit, säger Erkka Railo,  som tidigare jobbat som forskare vid centret för riksdagsforskning vid Åbo Universitet och idag är ledande politisk forskare för Mustread.

Professorn i socialpolitik vid Helsingfors universitet, Heikki Hiilamo är en av de experter som tidigare kritiserat regeringens reformplaner, men nu talar för att lagarna ska godkännas. I söndags skrev han tillsammans med bl.a. THL:s generaldirektör Marina Erhola en insändare i Helsingin Sanomat där de säger att det nu trots allt är dags att godkänna lagarna.

Enligt Svenska Yle börjar också Göran Honga, tidigare direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt  luta mot att reformen bör godkännas trots sina brister.

Erkka Railo  tycker inte att det är så drastiskt att en del experter nu ändrar åsikt.

– Jag tycker det verkar som att Hiilamo anser att de ändringar regeringen gjort i lagförslagen nu är tillräckliga och att nyttan om lagarna godkänns är större än skadan om de inte godkänns, säger Railo.

Han påminner om att frågor alltid spetsas till och blåses upp i media. Media har också en tendens att hellre fokusera på kritik och missförhållanden än på det som är bra.

– Om en expert påpekat både goda och negativa saker är det ofta bara kritiken som lyfts fram i media. I den offentliga diskussionen har det därför sett ut som att experterna är väldigt skeptiska till reformen och att regeringen inte lyssnar på dem, säger Railo.

Verkligheten är sällan så här svartvit. Railo påpekar också att de professorer som syns i spaltmetrarna bara representerar toppen av ett isberg och att antalet experter som regeringen hört är långt större än vad allmänheten vet om.

– Att experter ändrar åsikt betyder inte att de är kappvändare.

Vad innebär det för det politiska spelet om flera experter nu ändrar åsikt?

– Politikerna använder sig alltid av experter och uttalanden som stöder den egna agendan, så ur den synvinkeln är det inte så dramatiskt.

Men den politiska spelplanen förändras hela tiden och Railo påminner om att  reformen nu kritiseras ur flera olika synvinklar.

– Att t.ex. samlingspartisten Lepomäki kritiserar reformen är knappas något att hurra för inom Vänsterförbundet eller SDP, säger Railo.

Sist och slutligen påpekar han att det trots allt inte är experterna som ska avgöra vård- och landskapsreformens öde.

– Det är politikernas roll att representera medborgarna och fatta beslut. Experternas roll är att ge goda råd och det är viktigt att de hörs. Men experterna behöver inte på samma sätt som politikerna bry sig om vad medborgarna tycker.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här