Regeringen och ministerierna har granskat grundlagsutskottets utlåtande från fredagen och skickat sina lösningsförslag till social- och hälsovårdsutskottet.

Lösningsförslagen gäller propositionen om produceringen av social- och hälsovårdstjänster (producentslagen) och propositionen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (valfrihetslagen).

På basis av grundlagsutskottets utlåtande föreslår ministerierna ändringar gällande bl.a. landskapens bolagiseringsplikt, rätt att få information, ersättningarna till kommunerna på grund av egendomsarrangemang, finansieringen av landskapen, tidpunkten för landskapsvalet samt landskapsfullmäktiges första mandatperiod. 

EU-notifikation inget hinder

Enligt social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande kommer EU-kommissionen att notifieras om valfrihetslagens väsentliga delar. Notifikationen görs för att försäkra att den föreslagna lagen inte står i strid med EU:s konkurrensregler.

Det finns en risk att valfrihetsmodellen enligt gällande EU-rätt kan ses som statsstöd som bryter mot reglerna för den inre marknaden.

Enligt ministeriet medför notifikationen inget hinder för att godkänna lagarna och det medför inte heller några ändringar i när lagarna kan träda i kraft.

Det officiella notifikationsförfarandet sätts igång och är ett led i den informella kontakten som förts mellan ministerierna och kommissionen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *