Kommunförbundets vice ordförande Hanna Tainio säger att Kommunförbundet är besviket på ministeriernas lösningsförslag som svar till grundlagsutskottets utlåtande om social- och hälsovårdsreformens lagpaket.

I en video på Kommunförbundets twitter säger Tainio att ministeriernas förslag verkligen bara handlar om finslipning och inga större ändringar.

– Landskapens finansiering justerades en aning, men själva grundproblemet består.  Procentenheterna ändrades bara lite åt ett håll.

– Kundplanerna blev ännu heller inte förpliktigande, utan det kom endast till lite reglering.

Grundlagsutskottet krävde en grundligare motivering till varför kommunerna inte kan fortsätta fungera som tjänsteproducenter inom social- och hälsovården.

Enligt ministerierna utgör kommunernas möjligheter att producera social- och hälsovårdstjänster en betydande risk för landskapets förmåga att producera tjänsterna.

– Det motiverades så att kommunerna rent ut sagt stör marknaden, det vill säga de får inte konkurrera med landskapen. Vi tycker det här är en besynnerlig slutsats, säger Tainio.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet handlar uteslutandet av kommunerna som tjänsteproducenter inte om att förhindra konkurrens, utan om att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i enlighet med grundlagen.

Ersättningen ökade

En positiv sak som Tainio nämner är förslaget om ersättningar till kommunerna för egendomsarrangemangen. Tröskeln för beviljande av ersättning måste preciseras med avseende på den kommunala självstyrelsen.

– Ersättningen till kommunerna för egendomsarrangemangen utökades en aning. Nu kan kommunerna lite lättare få ersättning för förlorad egendom, säger Tainio.

– Men de stora strukturella problemen finns fortfarande kvar.

Alla ovan nämnda utlåtanden finns på social- och hälsovårdsministeriets hemsida (på finska)

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *