Vasa ordnar med drive in-röstning och kontorscontainrar. Frågan om valförrättarnas arbetstimmar är olöst.

– Det blir säkert en större utmaning än tidigare. Men inte kan vi tänka att vi inte klarar det.

Nej centralvalnämndens ordförande i Vasa, Reinhold Klockars (SFP), förlorar ingen sömn på grund av kommunalvalet i juni. Det finns mycket att beakta, men med drygt två månader kvar till valet finns det också tid att göra förhandsröstningen och valdagen trygga.

Dessutom har mycket redan gjorts. Bland annat kommer Kaserntorget i Vasa att bli plats för en drive in-röstning under den förlängda förhandsröstningsperioden. Staden tar också i bruk mobila kontorscontainrar, som fungerar som förhandsröstningsställen, och ett par personer från centralvalnämnden kommer att följa med hur förhandsröstningen framskrider och ge information och direktiv om nödvändigt.

På själva valdagen finns det dessutom möjlighet att rösta utomhus, framför vallokalen i det egna röstningsområdet.

Skyddsutrustning finns, till exempel plexiglas som ska göra röstandet säkrare för väljare och valbiträden. Överlag följer centralvalnämnden THL:s rekommendationer och Klockars har också i egenskap av ordförande deltagit i de valkliniker som Justitieministeriet ordnat.

Ministeriet och myndigheterna får ett gott betyg av Klockars för hur de skött informationen om kommunalvalet. Men det finns fortfarande en del obesvarade frågor.

Kan bli nödvändigt med övertid

En fråga har att göra med det utökade antalet förhandsröstningsställen. Det var stadsstyrelsen i Vasa som fattade det beslutet, utan större medverkan av centralvalnämnden. Klockars säger att han är okej med det, eftersom de slutliga besluten tas av stadsstyrelsen och tiden blev för knapp för att centralvalnämnden skulle hinna mötas om frågan om förhandsröstningsställenas antal.

Det Klockars frågar sig är om centralvalnämnden kommer hitta tillräckligt många valförrättare. Det är centralvalnämnden som anställer dessa och som ser till att arbetstidslagen följs. Om valförrättarna är för få för att kunna matcha den förlängda förhandsröstningsperioden och det utökade antalet förhandsröstningsställen kan det bli tal om övertidsjobb.

– Jag tror inte att det är ett problem för de yngre valförrättarna, som är studerande, att jobba övertid, men jag har inte fått någon information om vilken övertid de har rätt till.

Reinhold Klockars.

Senareläggningen av valdatumet motiverades bland annat med att fler personer, inklusive valförrättare som, på grund av ålder eller andra orsaker, hör till riskgrupperna, hinner bli vaccinerade. Någon information om att de som sköter om hemmaröstningen med säkerhet kommer att få vaccinet har Klockars inte fått.

Möjligheten att rösta hemma kommer att utnyttjas bland annat av personer som är försatta i karantän, på grund av att de exponerats för coronaviruset.

Klockars, som själv hör till riskgruppen, säger att han känner till en handfull fall där personer avsagt sig sin plats i valnämnden, med hänvisning till de risker som epidemiläget utgör.

– Själv har jag inget problem med läget, men man har rätt till sin åsikt och det är upp till partierna att hitta ersättare till nämnderna.

Tio personer i timmen

Det gäller också att nå ut till väljarna med information. Dels om att hålla avstånd när rösten läggs och om att bära ansiktsmask och använda den handsprit som ska finnas på röstningsställena. Egen penna är det möjligt att ha med, även om det inte finns belägg för att viruset sprids via föremål.

Dels kan det vara bra för väljarna att förbereda sig på att röstningen tar lite längre än vanligt, säger Klockars.

– Ta ett förhandsröstningsställe som exempel. Man ska visa identifikationsbevis, få sin röstsedel, rösta och fylla i följebrevet. Här måste man räkna med minst fem, sex minuter. Om förhandsröstningsstället är så litet att där ryms bara en person åt gången, med tanke på säkerhetsavståndet, betyder det att högst tio personer i timmen kan rösta. Det blir säkert köer och märker man det kan man kanske försöka igen lite senare.

En väljare kan rörhandsrösta var som helst, oavsett hemort, och Klockars konstaterar att till exempel för många Korsholmsbor är det bästa förhandsröstningsstället invid Frihetsstatyn på Salutorget i Vasa.

Det är inte ovanligt att väljare som förhandsröstar tar god tid på sig i valbåset, speciellt om de behöver information om de olika kandidaternas nummer, säger Klockars.

Också själva rösträkningen kommer att bli en mer utdragen process än vanligt. Rösträknarna kommer inte att kunna sitta runt samma bord.

– De måste hålla avstånden och valurnorna måste tömmas på olika ställen. Enligt THL:s anvisningar ska rösträknarna ha ansiktsmasker, skyddsvisir eller både-och.