Biträdande borgmästare listar vårdreformens brister på twitter

3.4.2018

Fullmäktige i Helsingfors samlas på onsdagen till ett extra möte för att formulera stadens ställningstagande i de pågående reformerna. På twitter listar biträdande borgmästare Sanna Vesikansa ”skriande problem” hon tycker måste rättas till.

Det är inte längre bara Helsingfors borgmästar Jan Vapaavuori (Saml.) som i skarpa ordalag kritiserar regeringens vård- och landskapsreform. Helsingfors fullmäktige samlas imorgon för att slipa formuleringarna i stadens ställningstagande. Inför mötet listar nu biträdande borgmästare Sanna Vesikansa (Gröna) sex skriande punkter hon tycker borde åtgärdas.

Vesikansa anser bl.a. att man bör slopa de obligatoriska kundsedlarna i landskapen och tvånget valfriheten inte ska omfatta social- och hälsovårdscentralerna. Hon tycker också att landskapen ska ha beskattningsrätt.

– Annars är det i slutändan finansministeriet som leder social- och hälsovården, skriver Vesikansa på twitter.

Vesikansa anser att det behövs särlösningar för landskapet Nyland som med sina 1,6 miljoner invånare befinner sig i en helt annan kategori än de andra landskapen. Hon kritiserar också modellen med beställare och producenter och säger att den har visat sig vara både yung och odemokratisk.

– Enligt mig är de här minimikrav på korrigeringar. Det är också ganska klart att de här förändringarna inte hinner göras ifall regeringen håller fast vid sin tidtabell. Det vettigaste vore att fälla den här reformen och sedan gå framåt med mindre och tryggare steg, sammanfattar Vesikansa på twitter.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här