Stadens energibolag har utrett hur riskerna med Hanhikivi 1-projektet kan minimeras.

Åbo stad vill backa från Fennovoimas kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki, Hanhikivi 1.

Åbo Energi äger 3,73 procent av aktierna i bolaget Voimaosakeyhtiö SF, som är huvudägare i Fennovoima. Skälet till att många kommuner nu ser över sin andel i projektet är att ryska Rosatom äger 34 procent av Fennovoima.

På måndag kväll behandlar Åbo stadsstyrelse ett förslag enligt vilket Åbo Energi ska vidta åtgärder för att minimera de ekonomiska och juridiska riskerna, skulle kärnkraftsprojektets bygglov inte godkännas. I förslaget hänvisas också till att Rosatom kan bli föremål för sanktioner och till ”andra vägande skäl” för att vidta åtgärder.

I ett pressmeddelande heter det att Åbo stad vill att Arbets- och näringsministeriet och riksdagen påskyndar processen med projektets bygglov. Stadens åsikt är att det inte finns förutsättningar för att bevilja bygglov.

Ärendet i stadsstyrelsen har föregåtts av att Åbo Energi utrett bland annat hur bolaget kan lösgöra sig från projektet och på vilka villkor, och vilka de ekonomiska och juridiska riskerna är. Den här utredningen är sekretessbelagd då stadsstyrelsen behandlar ärendet.

Läs också: Kriget i Ukraina skapar snåriga energibeslut i kommunerna – Borgå Energi har inget att vinna på att bryta avtal