Tiotals miljoner euro har redan placerats i ett kärnkraftverk som få vill ha. Investeringar utreds och det är spänd väntan som gäller.

Kostnaden för att bygga kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki i Norra Österbotten uppskattas till 7–7,5 miljarder euro. Det är en ökning med minst 500 miljoner euro jämfört med den ursprungliga planen, enligt den uppdatering av ansökan om byggnadstillstånd som huvudägaren Fennovoima Ab lämnade in i april 2021

Kommunerna är delägare i kraftverket genom Fennovoima, som i sin tur ägs till 34 procentigt av ryska Rosatom. 

På grund av kriget i Ukraina väljer många kommunala elbolag att vänta och se hur göra med ägandet, andra har redan meddelat att de helst genast säljer bort andelarna. Enkelt är det inte. Byggprojektet och ägarstrukturer granskas nu av staten och en förhoppning är att projektet faller på politiska och ekonomiska grunder.

Borgå Energi är en av dem som tappat tron på kraftverket. Bolaget äger klart mindre än en procent av Fennovoima, vilket motsvarar en totalinvestering på sammantaget 11,7 miljoner euro i byggprojektet. Av summan är 5,3 miljoner euro redan betalt.

– I och med Rysslands krigföring i Ukraina har riskerna i projektet ökat avsevärt och Borgå Energi ser inte att Rosatom kommer att kunna leva upp till sina förpliktelser. Borgå Energi äger bara en liten andel i Fennovoima-projektet och därmed är våra möjligheter att påverka projektet begränsade, säger VD Måns Holmberg vid Borgå Energi.

Kriget och invasionen fortsätter i Ukraina, konstaterar Fennovoima i ett pressmeddelande på bolagets nätplats. Fennovoima säger att det följer med utvecklingen och att några andra kommentarer ges ej. Meddelandet är daterat den 28 februari. I går på måndagen meddelade bolaget att byggarbetena i Pyhäjoki fortsätter som tidigare.

Juridiskt gäller att hålla avtal. Det är ändå svårt för Borgå Energi att kräva pengarna tillbaka ifall motparten inte kan leverera

– Fennovoima har köpt ett nyckelfärdigt kärnkraftverk av Rosatom, vilket enligt nuvarande tidtabell skulle tas i bruk 2029. Däremot har vi inget att vinna på att ensidigt bryta kontraktet, vilket kunde öppna upp för skadeståndskrav från leverantören, säger Holmberg till Kommuntorget.

Lokalpolitikerna i Borgå diskuterar alternativen tillsammans med Borgå Energi på stadsstyrelsens möte på måndagskvällen. Liknande diskussioner förs nu överallt i landet.

Enligt Yle har österbottniska energibolag placerat över 60 miljoner euro i kraftverket i Pyhäjoki. 

Österut i landet säger Kuopion Energias VD Esa Lindholm till Helsingin Sanomat att värdet på investeringen är noll.

Enligt Lindholm är det svårt att göra sig av med andelarna.

– Hur blir man av med en bil? Det behövs någon som vill köpa, säger han.