I mitten av mars fattar fullmäktige det slutliga beslutet.

Sex kandidater, bland fjorton sökande, har intervjuats då Raseborg söker en efterträdare till stadsdirektören Ragnar Lundqvist.

De sex intervjuade är: Tomas Björkroth, Barbara Heinonen, Frank Hoverfelt, Robert Nyman, Pia-Lisa Sundell och Petra Theman.

I ett pressmeddelande säger stadsstyrelseordförande Anita Westerholm att rekryteringsgruppen varit mycket nöjd med intervjuerna.

Bland de sex kandidater som intervjuats finns fyra som upplevs ha bäst förutsättningar att bli stadsdirektör, säger Westerholm.

De fyra kandidaterna är Heinonen, Hoverfelt, Nyman och Theman. Dessa kandidater kommer att testas och sedan också träffa fullmäktigegrupperna. Heinonen är tidigare stadsdirektör i Mariehamn, Hoverfelt är VD för Raseborgs Energi, Nyman är kommundirektör i Ingå och Theman är diplomat.

Raseborgs stadsstyrelse behandlar stadsdirektörsvalet på sitt möte den 28 februari. Den 14 mars är det valdags i fullmäktige.

Alla som sökt tjänsten och uppfyller behörighetskraven är valbara.

Rekryteringsgruppen består, förutom av Westerholm, av fullmäktiges ordförande Anders Walls, fullmäktiges första vice ordförande Mats Lagerstam, stadsstyrelsens första vice ordförande Camilla Grundström och fullmäktiges andra vice ordförande Ragna-Lise Karlsson.