Efter förlängd ansökningstid tillkom ytterligare sju ansökningar.

I december beslöt stadsstyrelsen i Raseborg att förlänga ansökningstiden för tjänsten som stadsdirektör.

Då hade sju personer sökt tjänsten. Dessa var:

 • Frank Hoverfelt, Diplomingenjör, Raseborg
 • Kari Wikholm, HR Business partner, Raseborg
 • Pia-Lisa Sundell, Politices magister, Grankulla
 • Teuvo Tuominen, Teknisk utbildning, Raseborg
 • Timo Kiviaho, Ekonomie magister, Salo
 • Jorma Eskola, Agrolog, Lojo
 • Johan Wide, Diplomingenjör, Raseborg

Den förlängda ansökningstiden gick ut på fredag. Ytterligare sju ansökningar har kommit in. Dessa är:

 • Petra Theman, Politices magister, Kyrkslätt
 • Matias Öblom, Magister i militärvetenskap, Raseborg
 • Tomas Björkroth, Filosofie magister, Pargas
 • Jari Ahlqvist, Ekonomie magister, Hangö
 • Niklas Rönnberg, Ingenjör, Helsingfors
 • Robert Nyman, Magister i idrottsvetenskaper, Esbo
 • Barbara Heinonen, Juris och Ekonomie magister, Pargas

Fullmäktige fattar beslut i mars

Raseborgs stadsstyrelses ordförande Anita Westerholm (SFP) säger att styrelsen har orsak att vara nöjd över att ansökningstidens förlängdes. Vid första anblick verkar listan över sökande ha den bredd som man varit ute efter.

Hon gissar att  för en del av de sökande spelade rekryteringskonsulten Mercuri Urval en roll. Andra har sökt utan att ha blivit kontaktade av konsulten.

Bland de sökande finns namn med erfarenhet av offentlig förvaltning, bland annat Mariehamns förra stadsdirektör Barbara Heinonen och Ingås nuvarande kommundirektör Robert Nyman. Underlättar det processen för er?

– Om man ser till hurdan person vi söker, det vill säga någon med bland annat erfarenhet av offentlig förvaltning, så uppfyller kommun- och stadsdirektörer det kravet, liksom att de har erfarenhet av ledarskap och av arbete i kommunen. Sådana typer av uppdrag är oftast till fördel, men också sökande som inte har den erfarenheten är intressanta.

Westerholm hoppas att intervjuer med kandidater ska kunna genomföras under de närmaste veckorna. Mercuri Urval deltar i testandet av kandidaterna, som också kommer att träffa fullmäktigegrupperna.

Tanken är att stadsdirektörstjänsten behandlas i stadsstyrelsen i slutet av februari och i fullmäktige i mitten av mars. När Ragnar Lundqvists efterträdare börjar jobba är en förhandlingsfråga, men förhoppningsvis kan hen jobba parallellt med Lundqvist ett tag innan denna går i pension i september, säger Westerlund.

Lyssna: ”Som en stämpel i pannan” – Lundqvist, Pekola-Sjöblom och Strandberg om kommun- och stadsdirektörernas roll