Allt gick inte rätt till när Jakobstad valde stadsdirektör för tre år sedan.

Det var fel av staden Jakobstad att inte offentliggöra namnen på alla som var aktuella för tjänsten som stadsdirektör. Det här slår Högsta förvaltningsdomstolen fast, skriver Vasabladet och Österbottens tidning, som fört frågan till högsta instans.

Det var 2016 som staden, som en del av rekryteringsprocessen, anlitade en konsult för att ta fram kandidater till tjänsten. De namn som konsulten tog fram offentliggjordes inte, trots att Svensk Presstjänst, som ägs av bland annat VBL och ÖT, begärde ut handlingarna.

Endast  tre namn offentliggjordes: Kristina Stenman, som slutligen valdes till stadsdirektör, Mats Brandt och Fredrik Lindström.

HFD:s beslut innebär att stadsstyrelsens och Vasa förvaltningsdomstols tidigare beslut ogiltigförklaras. Vasa förvaltningsdomstol gav tidigare Jakobstad rätt i processen, men HFD är alltså av en annan åsikt.

Frågan om utlämnandet av handlingarna tas nu till ny behandling i Jakobstads stadsstyrelse. Stadssekreterare Milla Kallioinen säger till VBL/ÖT att ärenden troligen behandlas den 20 januari.

Kommuntorget har tidigare skrivit om fallet i Jakobstad och om de frågor som processen väckt.