Kronobys tf. kommundirektör Marcus Henricson söker tjänsten som stadsdirektör i Karleby. Henricson har varit kommundirektör i Korsholm (2002-2007) och stadsdirektör i Borgå (2007-2009).

Läs mera om Henricson här.

Tjänsten som stadsdirektör i Karleby har efter förlängningen nu sökts  av sammanlagt tolv personer. Bland de sökande från den första omgången finns nuvarande stadsdirektör Stina Mattila. Uppdraget är tidsbundet till sju år.

I den andra omgången söktes stadsdirektörstjänsten av:

  • Mikko Ahonen (Kyrkslätt) student
  • Atte Rantanen (Tammerfors) ekonomie magister
  • Verner Vähätalo (Klaukkala) student
  • Marcus Henricson (Jakobstad), jur.mag.
  • Maria Sorvisto (Ylivieska) jur.mag, kommundirektör i Ylivieska
  • Ilkka Pentikäinen (Vanda) magister i militärvetenskaper

Av de sju som sökte tjänsten i den första omgången konstaterades fyra vara formellt behöriga.  Två har dragit tillbaka sina ansökningar.

Här är de sökande från första omgången.