Stadsdirektör Stina Mattila söker om fortsättning på sitt uppdrag i Karleby. Mattila är en av sju sökande till den tidsbunda tjänsten.

Ansökningstiden för stadsdirektörstjänsten löpte ut i dag, fredag. Uppdraget är tidsbundet till sju år.

Sju personer söker tjänsten som stadsdirektör i Karleby. Förutom ekon.mag Stina Mattila söks tjänsten av:

  • Suraj Basnet (Helsingfors), med utbildning från Hetauda School Of Management i Nepal
  • Erkki Hirsimäki (Helsingfors), magister i förvaltningsvetenskaper
  • Juuso Manu Olavi Kaitainen (Lahtis), uppgifter om utbildning saknas
  • Samuel Lågland (Karleby), student
  • Markus Sjölund (Tammerfors), ekon.mag.
  • Sirpa Soukka (Kalajoki), ekon.lic

Stadsstyrelsens rekryteringsgrupp tar på måndag ställning till hur urvalsprocessens i Karleby fortsätter.