I snart tio år har förre kommun- och stadsdirektören Marcus Henricson varit privatföretagare med juridiska och strategiska konsulttjänster som specialnisch. I början av februari sadlar Henricson om tillfälligt. Han blir tf kommundirektör i sin gamla hemkommun Kronoby.

Kommuntorget träffar Marcus Henricson på hans kontor i centrala Jakobstad en kulen förmiddag i mitten av november. Det ytmässigt anspråkslösa arbetsrummet som han hyr av Österbottens handelskammare domineras påtagligt av några större skärmar på ett skrivbord.

Privatföretagaren Marcus Henricson, som idag driver konsultföretaget Henricson Ab, har en brokig karriär inom såväl det kommunala som den privata sektorn i bakfickan. Många kommer ihåg honom som kommundirektör i Korsholm (2002-2007) och som stadsdirektör i Borgå (2007-2009).

Fram till i somras har Marcus Henricson tackat nej till en del arbetserbjudanden från kommunalt håll. I juli blev han så tillfrågad av Kronobys kommundirektör Malin Brännkärr om han skulle vara intresserad av att vikariera henne när hon går på mammaledigt i början av 2023.

Henricson, som med sin familj just hade flyttat tillbaka till Österbotten och Jakobstad av flera orsaker efter 15 år i Borgå, beslöt efter övervägande att acceptera förfrågningen.

– I praktiken kommer jag att vara tf kommundirektör mellan början av februari och början av augusti. Jag har tagit emot uppdraget på det villkoret att det är högst sex månader långt. Längre än så kan jag inte vara borta från mitt företag.

– Några större utspel kan jag inte komma med. Det gäller främst att gå in för att ha koll på aktuella projekt i Kronoby kommun och att samarbeta effektivt med kommunens förtroendevalda och invånare.

– Jämfört med de tidigare direktörsjobben blir det att arbeta under nya omständigheter och med mindre resurser i kassan parallellt med etableringen av det nya regionala välfärdsområdet. Samtidigt är det viktigt att dagens kommuner satsar mera på olika typer av intressebevakning samt utvecklings- och näringslivsfrågor.

— Det kommande uppdraget har också rollen som ett slags fortbildning för min del. Det är nyttigt att gå i sina kunders skor ett tag och på samma gång uppdatera sina praktiska kunskaper om den moderna kommunala världen, säger Henricson.

Trafik- och infrastrukturprojekt
potentiell styrka för Kronoby

Marcus Henricson är född i Åbo. Som 7-åring flyttade han med familjen till Kronoby där hans pappa Olof fick tjänst som kyrkoherde i Kronoby församling.

– Jag har vuxit upp i Kronoby, tagit studenten där och är fortfarande Kronobybo i hjärtat. 1997-2000 var jag fullmäktigeledamot i kommunen och ordförande för revisionsnämnden, berättar han.

Marcus Henricson flyttade till Jakobstad i somras tillsammans med sin familj i somras. Han trivs fint i den nygamla hemstaden. Vi har mycket släkt och bekanta i det här området, säger han. (Foto: Joakim Snickars)

Dagens Kronoby tampas med en moderat befolkningsminskning. Byskolor har lagts ner på sistone och åsikterna är starkt delade när kommunens landskapstillhörighet förs på tal. Hur ser du allmänt på Kronobys framtidsutsikter?

– Kronoby har exempelvis goda möjligheter att kunna hävda sig framgångsrikt via olika logistiska projekt. Riksvägen och Karleby-Jakobstad flygplats finns på närhåll liksom järnvägen, även om en lokal järnvägsstation saknas nuförtiden.

– Flygtrafiken i området har varit ojämn under de senaste åren efter pandemins utbrott. Men från och med den 31 oktober erbjuder Finnair tre dagliga turer till Helsingfors. När jag själv åker en sväng till Stockholm i en snar framtid kommer jag att kunna använda det lokala flygfältet under hela resan.

– Vad gäller eventuella kommande industriella satsningar med koppling till den gröna omställningen tror jag att Kronoby vore ett lämpligt område, tillägger Henricson i samma veva.

Kan fusionsdiskussioner komma att blomma upp inom den kommunala världen återigen?

– Kommunernas ekonomi håller god klass åtminstone under det här året och nästa år. Sedan är fortsättningen ett frågetecken. Så allt är möjligt, säger Henricson som själv inte har några planer på en varaktig kommunal karriär i det här skedet.

Kommunikativ mellanlänk mellan
kommuner och staten

Sedan snart tio år tillbaka har Marcus Henricson, jurist till utbildningen, i sitt företagarvärv varit specialiserad på juridisk och strategisk rådgivning med såväl kommuner och samkommuner som privata företag och aktörer från Finland och andra länder i kundkretsen.

– Ett nytt fenomen inom den kommunala och samkommunala världen är en ökande efterfrågan på externa entreprenörer som hjälper till med att förmedla faktabaserad kommunikation till statliga myndigheter, säger Henricson.

– Bland annat handlar det om att lyfta fram olika frågor som ur kommunernas perspektiv är viktiga inför beredningen av kommande regeringsprogram.

–  Ett exempel på ett konsultarbete som företaget har utfört anknyter till försvarets senaste anskaffning av nya jaktplan. Vi företrädde en av de fem anbudsgivare som var aktuella under offertrundan. Tyvärr vann anbudsgivaren i fråga inte, tillägger Henricson.

Ytterligare en viktig nisch för Henricson är att översätta regeringspropositioner från finska till svenska.

Förutom att översättningsarbetet är krävande och petigt ger det också intressanta inblickar i händelsernas centrum. På sistone har gräl och inre stridigheter inom den sittande regeringen ökat trycket och brådskan i verksamheten, säger Henricson.