Städerna är ekonomiska lokomotiv och förtjänar ett erkännande, säger Kommunförbundets vd.

Kommunförbundets styrelse har godkänt Kommunförbundets första åtgärdsprogram med stadspolitiska riktlinjer, meddelar förbundet.

I det stadspolitiska åtgärdsprogrammet, som gäller åren 2021–2023, betonas städernas och stadsutvecklingens betydelse i både nationella och europeiska sammanhang. Programmets måluppfyllelse kommer att bedömas årligen i förbundets organ.

Städerna främjar till exempel innovationer, ekonomisk förnyelse och produktivitet, skriver Kommunförbundet i ett pressmeddelande, och genom åtgärdsprogrammet vill förbundet stärka sin egen stadspolitiska verksamhet och intensifierar sitt partnerskap med städerna.

Kommunerna har en viktig roll för den hållbara utvecklingen och särskilt de finländska städerna har i internationell jämförelse utfört ett exemplariskt arbete med att motverka klimatförändringen och bereda sig på den, menar förbundet

– Städerna har infört nya lösningar som tjänar som goda exempel. Städernas innovationer sprids sålunda också till andra kommuner, säger förbundets relationsdirektör José Valanta.

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen säger att man noterat oron för att städernas betydelse som källa till välstånd och välmående i det finländska samhället inte erkänns tillräckligt.

– Städerna är ju utan tvekan ekonomiska lokomotiv i de ekonomiska regionerna. Kommunförbundets stadspolitiska arbete utvecklas i samarbete med städerna.

Åtgärdsprogrammet anger riktlinjer för Kommunförbundets roller inom stadspolitiken, behandlar nationella och internationella stadspolitiska nätverk och fastställer Kommunförbundets prioriteringsområden inom stadspolitiken och de åtgärder som ska följas upp årligen.

Programmet har beretts av Kommunförbundets stadspolitiska grupp, som arbetar över sektorsgränserna. Sakkunniga från olika städer och viktiga intressentgrupper har också aktivt deltagit i arbetet.