Snökaos som ställer till det för trafiken är en sak, smutsig snö som körs ut i havet en helt annan. Stadsborna har rasat. Nu kan finnas en lösning, säger Helsingfors och den kan intressera även andra städer och kommuner.

Helsingfors stad har länge kritiserats hårt för snödumpningen i Ärtholmen och på Busholmen: Trafikutsläppen är betydande och det är illa för havet då smutsigt grus och all slags skräp åker med snön ut i havet.

Snömassor förvaras och smälter också i Magnuskärr.

Läs mera (HBL 20.1.2022): Snödumpning upprör igen i Helsingfors

Nu, säger stadens egen byggtjänst Stara, finns en maskin som smälter snön miljöeffektivt. Snön kan smältas där snön finns. Maskinen testades under vintern. Resultaten sägs vara ”lysande”.

– Vi hade sammanlagt 160 lastbilsflak med snö under testet och kunde även utnyttja iskallt havsvatten för att smälta snön. Kostnaden per snöhög som ska smältas till vatten är cirka fem euro jämfört med att köra snön till en snömottagning som kostar i Helsingfors mellan 80 och 120 euro, säger Staras enhetschef Ville Alatyppö i ett pressmeddelande.

I en stor snöhög fanns 50 liter skräp – bland annat munskydd, burkar och flaskor och smutsigt grus från stadens gator.

En endaste  maskin ersätter inte en stor snömottagning.

– Men om man har flera apparater i olika stadsdelar så är skillnaden kännbar.