Arbete finns men var är arbetstagarna? Och hur lockar man investeringar till hemkommunen? Några knep finns, säger kommundirektören i Ingå Robert Nyman och stadsdirektören i Hangö Denis Strandell.

Batterifabriker, vindkraftsparker, stålverk och LNG-terminaler. En industrietablering är oftast en lottovinst för den kommun som vinner kampen om investeringarna. Men hur avgörande är kommunens näringspolitik och lobbyverksamhet för att locka utländska och nationella investerare, undrar Ulf Stenman i ”Kaffe med Uffe” som denna gång direktsändes på torsdagen från Ledarskaps- och finansieringsforumet RaFo 2023.

Framgick av diskussionen att det behövs lite tur och mycket skicklighet. Eller, om man hellre vill säga så, en närvaro och vakenhet hos beslutsfattarna som möjliggör snabba flytt.

– Vi fick nästan omedelbart i gång den nödvändiga planläggningen, säger Robert Nyman om processerna som sattes i rörelse då det blev klart att hamnen i Ingå behöver byggas om för den jättelika flytande gasterminalen. Den är viktig för hela landet.  

Läs mera: Investeringen kan skapa tusentals arbetsplatser i Ingå

Det gäller att vara snabb i vändningarna, konstaterade panelen om möjligheterna att locka investeringar.

I Hangö, som också har en betydande hamn, påminner Denis Strandell att bristen på arbetskraft är något som alla behöver tänka på. Den klassiska frågan handlar om utbud och efterfrågan – hur möts de två?

Läs mera: Kommunerna har svårt att hitta nya arbetstagare – ”extremt alarmerande”

– Till exempel har vi tusentals ukrainare nu i Finland. De här människorna är en stor tillgång, säger Strandell. 

Läs också: Myndigheter: ”Ukrainare i Finland ska ses som en stor möjlighet”