Det är svårt att locka nya arbetstagare, säger beslutsfattare och tjänsteinnehavare i kommunerna.

Det framgår av en utredning som Keva gjort. Keva är Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorn, staten, kyrkan, FPA:s personal, Finlands Bank och de nya välfärdsområdena.

Enligt undersökningen säger nästan tre av fyra förtroendevalda (73 procent) att den egna kommunen har svårt att rekrytera – det finns jobb att söka men alltför få sökande. Samma sak sägs av tjänstepersoner i ledande position, men de är ännu mera pessimistiska (79 procent).

Läs mera här: Kevas enkät till kommunala beslutsfattare: Sämst tillgång till arbetskraft i kommunerna någonsin

Alla tecken tyder på att bristen på arbetskraft i kommunsektorn är bestående.

De som svarade på enkäten berättar att det råder brist på proffs särskilt inom social- och hälsovården (65 procent) och bildningssektorn (45 procent). Ökningen i fråga om proffs i bildningssektorn var betydande jämfört med föregående år, +13 procent.

– Keva har undersökt de kommunala beslutsfattarnas synpunkter på tillgången till arbetskraft i tre år i rad och nu är resultaten redan extremt alarmerande. Tre av fyra kommunala beslutsfattare och fyra av fem ledande tjänsteinnehavare berättar att det är svårt att hitta kompetenta arbetstagare till lediga tjänster. Å andra sidan är det nog trevligt att märka att kommunerna verkligen har börjat vidta åtgärder för att locka arbetstagare. Alla tecken tyder på att bristen på arbetskraft i kommunsektorn är bestående, säger Ismo Kainulainen, ledande expert på Keva.

– Läget försämras nu ytterligare av att de stora årskullarna i stora skaror antingen har gått eller kommer att gå i pension.

Jämfört med utredningen 2021 har verkligheten och utsikterna enligt de kommunala beslutsfattarna försämrats klart – då sade 65 procent att det är svårt att locka kompetenta arbetstagare.