Ungefär 40 000 ukrainare finns i Finland. De flyr krig och elände och söker trygghet och framtid. Snart kan tusentals bli kommuninvånare, något som myndigheterna hoppas att är en bra sak både för ukrainare och  deras nya hemland.

I mars har 13 000 ukrainare möjlighet att fördjupa sitt förhållande med det nya hemlandet. Så många har då vistats i Finland i ett år efter att ha sökt och beviljats tillfälligt skydd, vilket är en snabbare process än att söka asyl.

För människorna som anlänt är det viktigt med ett hem och möjligheten till utbildning och arbete – att kunna bli en del av samhället. Också hälsovård och olika sociala tjänster är betydelsefulla. 

– Många ukrainare är välutbildade och de vill arbeta. Detta, tycker jag, är en möjlighet som vi i Finland med vår bekymmersamma befolkningsutvekling behöver ta vara på, säger migrationsdirektör Sanna Sutter vid intrikesministeriet. 

Då inrikesministeriet undersökte ukrainarnas attityder framgick att cirka en tredjedel ville stanna i Finland. Undersökningen gjordes i juli 2022. Sedan dess har fler ukrainare sökt sig till landet. Enligt myndigheterna är det sannolikt att många önskar få åka hem igen, men många planerar också att stanna.  

De exakta antalet ukrainare i Finland varierar från dag till dag. Många som anlänt har också lämnat landet. 

Inrikesministeriet: Tusentals personer som flytt från Ukraina kan bli kommuninvånare från och med mars

Rysslands krig mot Ukraina började egentligen för flera år sedan, men den stora  invasionen inleddes i februari 2022.

– Ju längre Rysslands grymma anfallskrig fortsätter, desto fler ukrainare stannar sannolikt i de länder dit de har flytt. När vistelsen i Finland drar ut på tiden, framhävs vikten av en smidig vardag ytterligare: de ukrainska krigsflyktingarna måste snabbt bli en del av det finländska samhället. Här har kommunerna och välfärdsområdena en central roll och ett centralt ansvar, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Med registrerad hemkommun kommer nya rättigheter men även skyldigheter, exempelvis handlar det då om att barnen har läroplikt eller rätten till social- och hälsovårdstjänster.

Den 1 mars 2022 inrättade inrikesministeriet en samordningsgrupp för att hantera migrationssituationen till följd av Rysslands invasion, och gruppen har fortsatt att sammanträda regelbundet under året. Under de senaste månaderna har man vid mötena framför allt löst särskilda frågor i anslutning till att ukrainare flyttar till kommuner. I samordningsgruppen ingår också företrädare för kommuner, civilsamhället och företagssektorn.

Information om flytten till kommunerna ska vara omfattande, så att ukrainarna vet hur de kan ansöka om hemkommun och vilka förändringar detta medför med tanke på deras rättigheter och skyldigheter. Det är också viktigt att informera kommunerna, välfärdsområdena och till exempel organisationerna om förändringen. Flera ministerier, ämbetsverk och Kommunförbundet har deltagit i planeringen av kommunikationen.

Källa: Inrikesministeriet