Vad ska vi göra med våra skolor? Hur många ska de vara? Hur stora eller små? Var ska de finnas? Vad ska vi göra åt problemen med inomhusluften? Hur ska stödfunktionerna ordnas? Och vad ska det hela få kosta?

I väldigt många kommuner sitter man just nu och funderar på de här frågorna. Och vad gör man? Jo, man utreder. Man tillsätter arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper – för de är ofta flera stycken! – sammanställer fakta. Räknar. Granskar fastigheter. Gör upp excel-tabeller och powerpoint-presentationer. Skriver rapporter.

Blir man klokare, då? Ja och nej.

Blir man klokare, då? Ja och nej. Man får en massa fakta. Om fastigheternas skick, renoveringsskuld, luftkvalitet. Om kvadratmeter per elev, euro per elev, cent per portion. Om timresurser och – än en gång – euro per elev. Och mycket annat.

Gör all denna information det lättare att fatta beslut? Oftast inte. Väldigt ofta verkar det snarast vara tvärtom: Ju mer detaljerad kunskap, desto svårare att fatta beslut om helheten.

Handlar det om svagt ledarskap hos skoldirektören, kommundirektören, de ledande förtroendevalda? Oftast inte. Men då man utrett fakta, behöver man ofta en utomstående expert som samlar ihop alla informationsbitar. Räknar igenom allt ännu en gång. Beskriver helheten på ett begripligt sätt. Ur ett utifrånperspektiv berättar hur helheten hänger ihop. Vad som påverkar vad och hur. Utifrån helheten gör faktabaserade rekommendationer om vilka beslut som borde fattas.

I nästa steg behövs ett handfast ledarskap av de ansvariga i kommunen. För att man ska komma till beslut krävs att bildningsdirektören, kommundirektören, ordförandena i bildningsnämnden och kommunstyrelsen, och kanske några till, höjer blicken över byapolitik och enskilda gruppers intressen. Att man tillsammans ser fakta i vitögat och fattar de nödvändiga besluten.

Bara så kan man utveckla kommunens verksamhet som helhet på ett positivt sätt då pengarna minskar. För det gör de. Det kommer de att fortsätta att göra. Och ändå är kommunens uppgift att se till att invånarna får högklassig utbildning och annan grundservice. Det kommer att kräva många svåra beslut.

Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Det är bara att vänja sig. Och visa ledarskap.

Marcus Henricson är jurist och erfaren chef. Sedan ett par år tillbaka är han verksam som ledarskaps- och organisationskonsult. Han tycker om att hjälper organisationer inom både offentlig och privat sektor med allt från omvärldsanalyser och nya strategier till affärsplaner, organisationsförändringar och – skolnätsutredningar!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *