Är du intresserad av att studera offentligt ledarskap på magisternivå? Ansökningstiden till ett nytt tvåårigt magisterprogram vid Åbo Akademi pågår som bäst.

Åbo Akademi har sedan hösten 2013 en tvärvetenskaplig utbildning i offentligt ledarskap på magisternivå. Målet med utbildningen är att ge förutsättningar att verka i ledande befattningar inom den offentliga sektorn och tredje sektorn.

Magisterprogrammet lämpar sig i synnerhet för vuxna som redan har arbetserfarenhet, och vill förbättra sina möjligheter att avancera till mera krävande arbetsuppgifter. Många av de som studerar på programmet arbetar inom den kommunala, regionala eller statliga förvaltningen.

Magisterprogrammet är tvåårigt och omfattar 120 studiepoäng. Undervisningen ges på svenska och studierna resulterar i politices magisterexamen. Som huvudämne kan man välja antingen offentlig förvaltning eller offentlig rätt. Tack vare ett stort utbud av ämnesspecifika kurser kan studerandena specialisera sig enligt eget behov och intresse. Inom ämnet offentlig förvaltning kan största delen av utbildningen genomföras som distansstudier med utgångspunkt i hemorten.

Sista ansökningsdagen till programmet är 6.4.2016.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *