Kommunerna de ska leda är varandras motsatser. Men Malin Brännkärr i Kronoby och Christoffer Masar i Grankulla är nästan lika som bär. Och båda anser att den som vill bli kommundirektör måste tåla offentlighet.

Ni är båda 34 år, födda 1981. Vad är det som kännetecknar er generation?
Malin Brännkärr (MB): Tiderna var goda tills jag började högstadiet och gymnasiet. Då slog lågkonjunkturen till. Min pappa var en av många som förlorade jobbet. Skolan sparade, läromedlen återanvändes. Min generation har upplevt uppgång och nedgång, vilket gör att ingen av oss tar god ekonomi för given.

Christoffer Masar (CM): Det vi har gemensamt är kanske att vi upplevde lågkonjunkturen under skolgången. Efter det var arbetslivet inte det samma, att få jobb var ingen självklarhet och snuttjobbandet har ökat. Vi kanske har en större förståelse för hur verkligheten på arbetsmarknaden ser ut.

Vad triggade er att söka kommun/stadsdirektörstjänsten?
MB: Själv har jag alltid tänkt att om jag blir kommundirektör så ska det vara i norra svenska Österbotten. En sådan tjänst blev ledig i Kronoby och jag sökte. Jag trodde att jag från Helsingfors skulle ta mig ut i världen, i stället blev det Österbotten.

CM: Det var ett naturligt nästa steg efter att jag jobbat som förvaltningsdirektör först i Lovisa och sedan Kyrkslätt. Stadsdirektörsjobbet är det intressantaste inom den här sektorn. Karleby, Kyrkslätt och Lovisa är jämfört med Grankulla och dess 10 000 invånare mer tungrodda. Det är lättare att föra frågor vidare och lära känna folk i en mindre stad. Ändå är Grankulla intressant på grund av det täta samarbetet med de övriga städerna i huvudstadsregionen.

Hur upplevde ni själva rekryteringsprocessen och öppenheten kring den?
MB: I de flesta ”normala” sammanhang väljer man själv om man vill berätta eller inte att man sökt ett jobb. Den som söker ett offentligt jobb måste vara beredd på att bedömas offentligt. Jag har förståelse för dem som ogillar offentligheten, men å andra sidan ska kommunsektorn vara öppen. Jag upplevde inte att rekryteringsprocessen i Kronoby skulle ha varit obehaglig. Och att bli vald kändes förstås bra.

CM: Grankulla anlitade konsulter men namnen på dem som sökt var offentliga. Det var en lång process med fyra omgångar. Jag intervjuades i sex timmar.

Ska ett kommundirektörsjobb kunna sökas anonymt?
MB: Människor med jobb inom privata sektorn vill ogärna signalera att de är på väg bort. Att som offentligt anställd söka ett jobb i grannkommunen kan också vara besvärligt. En mellanform kunde vara att offentliggöra namnen på dem som går vidare efter en första gallring. Men hur ska den som väljs klara offentligheten i sitt uppdrag om han eller hon inte klarar offentligheten i rekryteringsprocessen?

CM: Frågan är svår. Jag har förståelse för att dem som inte vill att arbetsgivaren ska få veta att man söker sig bort. Å andra sidan är stadsdirektörsjobbet så offentligt att processen bör vara öppen. Jag förstår tanken med svarta hästar men inom en offentlig organisation måste rekryteringen av den högsta tjänstemannen ske öppet.

Hur har starten varit? Vad har varit svårare respektive lättare än ni trodde?
MB: Kommundirektörsjobbet har ganska långt motsvarat min bild av jobbet. Ännu har ingenting varit särskilt svårt. Men ekonomin i vår kommun är en stor utmaning.

CM: Jobbet har varit ganska som väntat, positivt. Jag har blivit väl emottagen.

Hur jobbar ni i er kommun för att förbereda er för landskapsreformen?
MB: Kronoby vill fortsätta med det samarbete vi har, det vill säga höra till Österbotten och samarbeta kring social- och hälsovården med Mellersta Österbotten. Kronoby är en gränskommun som samarbetar norrut och söderut. För oss är det onaturligt att bygga murar som komplicerar invånarnas vardag.

CM: Vi har gjort vissa utredningar om personal och fastigheter. Vid behov utreder vi möjligheten med bolagiseringslösningar men börjar inte sabotera något och jobba emot regeringen innan processen med landskapsreformen är klar. Jag hoppas att det inte har någon betydelse för behandlingen ifall fastigheterna är en del av kommunen eller ett bolag. Sådant ska inte få påverka. Vi följer aktivt med frågorna också via våra samarbetspartners.

Vad sköter kommunerna efter landskapsreformen?
MB: Massor! Utbildningen, dagvården, tomtpolitiken och markplaneringen, vatten- och avloppsfrågor, vägar.

CM: I många kommuner är vårdkostnaderna 60 procent av budgeten, hos oss ca 45 procent. Grankulla satsar mycket på bildning och dagvård samt kultur och idrott. Frågan om byagemenskap är vår klart största fördel. Det är lättare för oss att sköta till exempel integration då det är lättare att orientera sig i ett litet samhälle. Visst ska också vi satsa på digitalisering där det lönar sig, men här är avstånden som högst några kilometer och den mänskliga kontakten är alltid till en fördel.

Känner du Christoffer Masar. Vilken uppfattning har du om honom?
MB: Våra vägar har aldrig korsats, vilket förundrar mig. Jag ser verkligen fram emot att lära känna honom. Jag har reflekterat över hur olika våra rekryteringsprocesser var. Christoffer Masar valdes enhälligt och ingen har besvärat sig över valet. Ingen tyckte att han som 34-åring är för ung för att axla ansvaret som stadsdirektör. Om mig däremot fanns det invändningar. Jag var för ung (34 år) och jag var kvinna. Jag valdes efter omröstning och det blev ett besvär över valet.

CM: Jag har aldrig träffat henne men ser framemot att göra det. Jag har enbart en positiv uppfattning om henne utifrån det jag läst och hört om henne.

Bor du i din nya kommun?
MB: Inte ännu, men jag har precis hittat en lägenhet i Kronoby och kommer att flytta dit.

CM: Inte ännu. För nästan ett år sedan köpte jag och min fru en radhuslägenhet i Kyrkslätt då jag jobbade där. Vi följer med bostadsmarknaden i Grankulla men kommer att bo kvar i Kyrkslätt åtminstone ett år till. Klart är ändå att vi kommer att flytta till Grankulla.

Text: Jenny Jägerhorn och Margareta Björklund
Foto: Henri Salonen och Johannes Tervo.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Malin, inget bekymmer. Du blir nog äldre vad tiden lider, varje dag. Lycka till i ditt jobb!