Ett kärnkraftverk, en ponnytävling, en golfbana och en olympisk guldmedaljör. Numera kan Kävlinge kommun i Sverige foga en sak till på sin ”Wall of Fame: Sveriges Kvalitetskommun 2015.

Kriterierna som styr valet av Sveriges Kvalitetskommun är stränga. Den kommun i Sverige
som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat utses till Kvalitetskommun. I år föll juryns val på Kävlinge.
– Det känns fantastiskt kul att Kävlinge fick utmärkelsen.

Den är viktig för bilden av Kävlinge och samtidigt ett kvitto på det arbete vi gör för att utveckla kommunen och den kommunala servicen, säger Pia Almström,  kommunstyrelsens ordförande.

Kävlinge kommun korades till årets Kvalitetskommun under Kvalitetsmässan i Göteborg i början av november i hård konkurrens av Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Karlstad och Västerås.

Kävlinge kommuns värdegrund

  • ƒÖppenhet bygger på förtroende, tydlighet och mod. Rak kommunikation och tydliga uppdrag. ”Vi vågar fråga, lyssna, svara och göra.”
  • Engagemang innebär att vara intresserad, handlingskraftig och ansvartagande. ”Vi skapar mervärde och jobbar mot utsatta mål. Vi är närvarande, vi bryr oss och visar omtanke.”
  • ƒƒUtveckling är att vara nyfiken, resultatinriktad och nyskapande. ”Vi tänker nytt, vi omprövar och är omvärldsorienterade. Vi verkar för ständiga förbättringar,
    men oftast i små steg.”

– Det är så klart jätteroligt att vår kommun uppmärksammas och det är tack vare alla medarbetares engagemang som vi har fått utmärkelsen, säger Mikael Persson, kommundirektör.

Så här lyder juryns motivering till att Kävlinge utgick med segern:
”En tydlig resultatstyrning med uppföljningar utifrån brukarens perspektiv, har bidragit
till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet. Kommunen utmärker sig genom att både chefer och medarbetare är bärare av en stark resultatkultur, där tydliga mål hjälper verksamheterna att leverera tjänster med mycket hög kvalitet till Kävlingeborna.”

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som vartannat år utser Sveriges Kvalitetskommun. I Kävlinge kommuns monter på Kvalitetsmässan i Göteborg är
det idel glada miner dagen efter ”kröningen”.

– Givetvis är jag glad och stolt, strålar Pia Almström. När juryn läste upp sin motivering kundejag nästan inte andas. ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” (Gustav
Möller, socialdemokratisk politiker och tidigare socialminister i Sverige) är en devis som kommundirektören Mikael Persson gärna citerar. Som tidigare ekonomi-chef i Kävlinge har han full koll på kassaflödet i sin kommun.

– I Kävlinge har vi en lång tradition av att hålla reda på skattekronorna på ett effektivt sätt, säger han.

När han tillträdde som kommundirektör år 2009 ville han flytta fokus från hårda till mjuka
värden.
– Jag ville satsa på att förbättra de så kallade mjuka värdena i kommunen, bygga upp en gemensam värdegrund, utveckla samspelet och organisationskulturen och vårt sätt att jobba, förklarar han.
– När Mikael tillrädde var vi väldigt fokuserade på ekonomi och budget, instämmer Pia Almström.
I dag lägger vi tonvikten på det vi levererar till invånarna i Kävlinge. Det viktiga i  verksamheten är tydliga mål, kvalitet och mätbara resultat.

Persson talar om vikten av en gemensam lagtröja, om en gemensam värdegrund som genomsyrar alla nivåer i organisationen. De värdeord som Kävlinge har valt att arbeta med är öppenhet, engagemang och utveckling.

– Öppenhet är att våga se också dåliga resultat, att inte bortförklara det som inte fungerar i
vår kommun, förklarar Persson.

Utveckling innebär att kommunen satsar på systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete,
med ständiga förbättringar av den kommunala servicen. Engagemang betyder att politiker och personal jobbar mot samma mål, att alla tar ansvar och bidrar till helheten.

Av Kävlinges personal på 1 800 anställda har 100 fått ett nytt uppdrag i kvalitetsprocessen:
att fungera som värdegrundsledare.

– Värdegrundsledarnas uppdrag är att jobba för bra relationer på arbetsplatsen, för en god
arbetsmiljö helt enkelt. Dessutom ska de fungera som stöd för mellancheferna, berättar Barbro Börjesson, skolchef i Kävlinge.

Börjesson anser att värdegrundsledare är en av de faktorer som bidragit till att Kävlinge utsågs till Årets kvalitetskommun. Kommunen gör regelbundna resultatmätningar, bland annat mäter man personalens trivsel.

Målsättningen är att Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda karriärmöjligheter för personalen.
– I medarbetarenkäten som görs varje år ligger våra medelvärden på mellan 4 och 4,3 på
en skala mellan 1 och 5, berättar Börjesson.

Resultatet har förbättrats märkbart sedan kommunen startade sitt systematiska  kvalitets och utvecklingsarbete.

Kävlinge deltar också i SKL:s öppna jämförelse av skolorna i Sverige.
– Vårt mål är att finnas bland de 20 bästa skolorna i landet om några år. Det är ett jätteambitiöst mål, säger Börjesson.

I dag ligger Kävlinge på 58:e plats i skolrankingen. Resultatmätningarna i kommunen
varierar beroende på vilken verksamhet det är som mäts.
– Inom hemtjänsten låter vi kunderna utvärdera verksamheten.
Vi följer också regelbundet med olycksstatistiken, berättar Börjesson.

Utvecklingsarbetet inom Kävlinge kommun har pågått i snart sex år. Kostnaderna då?
– Noll, avslöjar Mikael Persson.

Allt det vi har gjort har fått plats inom den normala budgeten. Det här är ”business as usual” för oss.

Kvalitetsmässans vinnare

2016-01-kvalitetskommun

  • Sveriges Kvalitetskommun 2015: Kävlinge för sitt framgångsrika utvecklingsarbete, som har bidragit till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet
  • Sveriges IT-kommun 2015: Helsingborgs stad för sitt arbete med att använda digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.
  • SveaPriset 2015: Hushållningssällskapet Väst med sin app Matglad, för den bästa innovationsidén inom e-Hälsa,
  • GötaPriset 2015: Framtidens patientmat, som delas ut till landets bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Projektet är ett samarbete mellan Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län.
  • Sveriges modernaste myndighet: Post- och telestyrelsen för att den har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *