Borgå stad var snabb med att ta till åtgärder inom kultur- och fritidssektorn. Idag har staden inlett samarbetsförhandlingar. I Helsingfors har personalen på Nordhuset fullt upp.

I onsdags tilldelades Catharina Latvala, serviceförman på biblioteket i Borgå, Hagforsmedaljen av Svenska folkskolans vänner.

Något tårt- och kaffekalas med kollegorna blev det trots allt inte. En stor del av dem hade veckan innan fått veta att Borgå stad avbryter deras löneutbetalning efter 14 dagar, på grund av de omständigheter som coronavirusbrottet orsakat. De uppmanades att anmäla sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån innan dess.

– Det var roligt att få medaljen, säger Latvala, men det hade känts fel att fira det. Jag drack kaffe och åt tårta hemma med familjen, men har inte ens sagt något om medaljen på Facebook.

Latvala hör till dem som fortfarande arbetar på biblioteket, men Borgå har idag inlett samarbetsförhandlingar som berör en stor del av personalen.

– Jag är beredd på att bli permitterad, men något datum känner jag inte till. Jag jobbar på fram tills dess.

Borgås beslut att avbryta löneutbetalningen för 217 anställda inom kultur- och fritidstjänsterna, varav 32 jobbar med bibliotekstjänster, är inte unikt.

Bland annat Kimitoöns kommun har fattat beslut om samarbetsförhandlingar och lönestopp. Där kan bibliotekspersonalen vänta sig att lönen slutar betalas ut när personalen inte längre har arbetsuppgifter.

Enligt Kommunarbetsgivarnas enkät uppskattar 63 procent av kommunerna att det blir aktuellt med samarbetsförhandlingar och permitteringar i år. Mycket hänger på hurdant stödpaket till kommunerna som regeringen presenterar nästa vecka i samband med ramförhandlingarna.

Catharina Latvala fick medalj av SFV i veckan. Foto: privat

Catharina Latvala hör alltså till en av de få som än så länge jobbar inom Borgå stads biblioteksväsende. Det handlar om administrativa uppgifter som hör till hennes ansvarsområde som förman, men också om andra projekt och uppgifter.

– Bland annat förbereder jag barnlitteraturpriset Runeberg Junior.

Latvala säger att eftersom beskedet om lönestoppet kom abrupt, och de flesta inom personalen gick hem, så har situationen inte diskuterats väldigt ingående.

– Men det är klart att ingen tycker att det är trevligt.

Hur ser du på det, att kultursektorn verkar ligga först till hands när kommunen sparar?

– Jag har förståelse för att det finns ett behov av att spara, och att social- och hälsovården prioriteras. Samtidigt känns det inte bra att inte upplevas som viktig, att man tillhör en sektor som det omedelbart kan skäras i.

Latvala säger att reaktionerna från allmänheten efter biblioteksstängningen främst har handlat om praktiska ärenden, till exempel om hur man lånar e-böcker.

– Jag tror att coronasituationen gör att folk överlag håller låg profil.

Nordhuset planerar hösten

På Nordhuset i Helsingfors har kulturproducent Siw Handroos-Kelekay fullt upp, trots de nya omständigheterna.

– Tack och lov har jag fortfarande jobb och det har inte varit tal om något annat.

Sedan Nordhuset hade sitt sista publika evenemang har Handroos-Kelekay jobbat med att ersätta de program som nu inhiberats. Varje kulturproducent har fått i uppdrag att filma ett evenemang som man ansvarat för, och Handroos-Kelekay har nyss avslutat inspelningen av en flygelkonsert. Fler konserter ska göras tillgängliga för allmänheten på samma sätt.

– Vi planerar också höstens program, och har betydligt mera tid för det nu när annan verksamhet ligger nere. Samtidigt är det utmanande för vi vet inte vad som händer i höst, men vi utgår från att allt fungerar som normalt.

Den information som Handroos-Kelekay fått tyder på att hon och hennes kollegor inte är på väg att permitteras. Hennes bedömning är att det finns mycket jobb att göra på Nordhuset fram tills sommarsemestrarna. Till det hör också en grundlig städning av lokalerna, och samtidigt tar Nordhuset tillfället i akt och genomför nödvändiga renoveringar. Bland annat ska festsalens golv bytas, och läktaren ska ersättas med en ny.

– Jag är beredd att göra andra uppgifter om staden vill omplacera oss, säger Handroos-Kelekay. Jag känner mig lyckligt lottad över att ha en arbetsgivare som Helsingfors stad. Vi fick till och med vår bonuslön den här veckan. Jag hade väntat att den skulle dras in.