Understöd beviljas kommuner, men representanter för både den privata och tredje sektorn kan ordna hobbyer.

17 043 200 euro. Så mycket har regionförvaltningsverken beviljat kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. 235 kommuner och sammanlagt 226 projekt stöds.

Med hjälp av stödet ordnas en avgiftsfri hobby för barn och unga i samband med skoldagen. De nu aktuella understöden är för läsåret 2021–2022.

Barns och ungas önskemål beaktas i utformandet av hobbyverksamheten, som är tänkt att öka barns och ungas välbefinnande. I modellens första skede deltar årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen.

Understöd beviljas kommuner, men representanter för både den privata och tredje sektorn kan ordna hobbyer.

Syftet är att möjliggöra ordnandet av hobbyerna i ett nära samarbete mellan kommuner, idrottsföreningar, kulturaktörer, ungdomsorganisationer samt andra sammanslutningar som arbetar med barn och unga.

Inom Finlandsmodellen ordnas också uppsökande hobbyverksamhet, vars mål är att få barn och unga som inte har någon hobby att delta i hobbyverksamhet. Kommunerna får genomföra uppsökande hobbyverksamhet på det sätt de anser bäst.

Nedan en tabell över hur stöden fördelar sig över de tvåspråkiga kommunerna. Den enda tvåspråkigakommun som inte fått stöd är Mörskom.

Mörskoms kommundirektör Sam Vuorinen säger att kommunen inte har tillräckligt med resurser för att söka stödet. Istället har man inom kommunen prioriterat slutförandet av den nya skolan och idrottshallen.

Läs också: Den grundläggande konstundervisningen kämpar med ojämlika förutsättningar