Kommunförbundets vd Jari Koskinen funderar på om man i och med de nya självstyrelseområdena borde begränsa rätten att kandidera i flera val, skriver Yle. – Vi kunde prova den svenska modellen där en person inte kan delta på tre nivåer, säger Koskinen.

De nya självstyrelseområdena innebär att väljarna får rösta i ytterligare ett val. Kommuntorget skrev i onsdags om att flera experter anser att vi borde begränsa  rätten att kandidera i flera val samtidigt. Koskinen säger till Yle att man kunde begränsa rätten så att kandidaten ställer upp i till exempel i riksdagsval- och områdesval men inte i kommunalval under samma valperiod. Upplägget kunde också ordnas så att kandidaten får ställa upp i kommunal- och områdesval men inte riksdagsval, förtydligar Koskinen.

– Genom att begränsa deltagandet skulle man förhindra att en och samma person får för mycket makt.

”Senarelägg kommunalvalet”

Att hålla presidentval och områdesval samtidigt har motiverats med sparkrav. Ett separat uppskattas kosta 15 miljoner euro. Kommunalvalet våren 2017 är ändå för tidigt med tanke på områdesvalet.

Enligt Koskinen kunde kommunalval och områdesval kombineras.

– Om tidtabellen blir för stram kunde man senarelägga kommunalvalet med några månader till hösten, så att valen hålls samtidigt och man når en besparing på 15 miljoner euro.

Koskinen poängterar att det är hans egen åsikt. Kommunförbundet har inte tagit ställning i frågan.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Det borde absolut vara så att inte samma person kan vara med i alla tre instanser. Sen kan man fundera över om det skall vara möjligt att vara med i två vilka dessa två kunde vara. Eftersom staten kommer att ha betydande styrning över regionerna skulle det kanske vara naturligt att en riksdagsman kunde vara med i regionens styrande organ. Däremot borde en riksdagsman inte var a med i kommunernas styrande organ. Det är också något problematiskt om fullmäktigemedlemmar i kommunerna kan vara med i regionala organ. Risken är då att det regionala fullmäktige till största delen består av medlemmar som är med i hemkommunens fullmäktige för risk att alla bara drar hemåt och ingen ser till helheten.

    Kan inte förstå att det skulle vara för tidigt att välja regionfullmäktige våren 2017 om det skall vara möjligt att få överfört hela social- och hälsovården till regionerna från 2019 års början?!