Borgå är Finlands näst äldsta och Finlands sjätte dyraste stad. Men det är ändå billigare än att bo i huvudstaden. Befolkningen i staden har växt kontinuerligt sedan 1980-talet och fortsätter att växa.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Borgå stad spräckte 50 000 invånare-gränsen för ett par år sedan. Med bara 50 km till huvudstaden Helsingfors ligger staden i ett strategiskt guldläge för de som väljer att bo i Borgå men arbeta i huvudstaden.

Huspriser och familj påverkade flytt

Den finlandssvenska familjen Wahlström flyttade till Borgå för två år sedan då huspriserna i Esbo, där de bodde tidigare, var för dyra. Med ett barn i hushållet och ett på kommande blev deras tvårumslägenhet för liten.

– Vi började titta på Borgå för att Ronny är härifrån och hans föräldrar bor här. Det var en logisk lösning att flytta hit, säger Eva Wahlström.

Familjen köpte en villa i den relativt nybyggda stadsdelen Hornhattula, ett par kilometer utanför Borgå centrum.

– Då jag pendlar till Helsingfors ville jag ha nära till busshållplatsen. Det var egentligen en ganska stor sak, säger Eva Wahlström.

Eva Wahlström med döttrarna Ingrid 3 år, Isolde 1 år och Ronny Wahlström uppskattar gångavståndet till stan och närheten till hobbyerna i Borgå, där de bott i två år.

När Eva Wahlström inte är mammaledig med ettåriga Isolde arbetar hon inom distributionen på KSF Media i huvudstaden. Ronny Wahlström arbetar som forskare på Neste i Sköldvik.

De satte treåriga Ingrid på det svenskspråkiga daghemmet Skogsstjärnan för att stödja hennes svenska.

– Vi fick en plats med under en månads varsel. Vi hade tur, säger Ronny Wahlström.

Många gratisaktiviteter för barn

Familjen upplever att staden satsat på organiserade gratisaktiviteter för barn, framför allt idrottsjänsten Barnens mini-idrottsvärld, där barn upp till tio år får möjlighet till fri lek med vuxet sällskap. De nämner också andra större publika arrangemang som nyårsfirandet och ljusfestivalen.

Men det är svårare att ta med barnen på ett planlöst strosande inomhus.

– I centrum kan man inte stanna i flera timmar. Det finns inget barnrum. Det är lite tråkigt. Oftast blir det att man bara gör ett ärende och åker hem igen, säger Eva Wahlström.

Affärerna i Borgå är utspridda i centrum, Konstfabriken, Kungsporten och Gamla stan och det finns inget större köpcentrum.

Lätt att argumentera för Borgå

Borgås stabila befolkningstillväxt beror enligt stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula på industriområdet i Sköldvik som byggdes på 60-talet och skapade arbetsmöjligheter. Samt Borgås rykte av att vara en gammal historisk stad som inger trygghet och lugn och ro.

Tryggheten, tvåspråkigheten och närheten till Helsingforsatt gör att många vill flytta till Borgå, säger stadsdirektören Jukka-Pekka Ujula.

En annan faktor är att det inte funnits några industrikriser inom staden, som till exempel i Kouvola eller Björneborg och att sysselsättningsgraden är hög.

– Vi har inte haft några misslyckanden historiskt. Sen har vi tryggheten, tvåspråkigheten och att vi är ganska nära Helsingfors. Det är väldigt lätt att argumentera för att Borgå är en bra plats att flytta till, säger Ujula.

Staden vill locka ny arbetskraft för att behålla den stabila tillväxten. Men Borgå står inför samma utmaningar som Finland i övrigt: det föds allt färre barn, befolkningen åldras åldrande och den yngre generationen  bor helst i centrumområden.

– Det räcker inte med ett bra skolväsende eller friska skolor. Speciellt de unga kräver en miljö som lockar andra unga och som är tillräckligt stor för att ha samma service som större städer. Jag tror att Borgå är tillräckligt stort för att erbjuda sådana möjligheter.

Staden har till exempel skapat den nya stadsdelen, Västra Åstranden strax utanför Borgå centrum för att kunna svara på behovet som finns att vilja bo nära centrum.