SFP:aren Heidi Seppälä säger att Vichtis största centrum Nummela växer. - Här planeras bland annat en tågstation och ett skolcampus för både finsk- och svenskspråkiga elever och enheter inom småbarnspedagogik byggs. Foto: John Illman

Frågan är om det finns pengar. Beslutsfattarna har mycket att fundera på.

De som är vana att åka med tåg kan känna att Vichtis är en ort där bilen är kung. Det här vill majoriteten av kommunens ledning, politiker och invånare ändra på. Heidi Seppälä från SFP är en av flera som stöder det planerade entimmeståget.

Kommundirektör Erkki Eerola säger att 51 procent av utsläppen i Vichtis kommer från vägtrafiken, 76 400 ton koldioxid. Foto: Sami Lamberg

– Bland annat miljömässigt har det stor betydelse för Vichtis att en tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo finns.

Namnet entimmeståget är trots allt missvisande. Den egentliga tidtabellen skulle vara 72 minuter. Därför har ett annat namn angetts för banan – länsirata eller ”västra banan” på svenska.

Opinion. Björn Månsson: Ärlighet varar längst

Vichtis har cirka 30 000 invånare. Av den arbetsföra befolkningen pendlar ungefär hälften till huvudstadsregionen. Pendlandet sker främst med bil. Till Helsingfors tar pendlandet med bil nästan en timme i en riktning. Bara i Vichtis kör 15 000 fordon per dygn enbart på Åboleden. En tågförbindelse kan avsevärt minska utsläppen.

– 51 procent av utsläppen i Vichtis kommer från vägtrafiken, 76 400 ton koldioxid, varav genomfartstrafiken utgör 65 500 ton koldioxid, säger kommundirektör Erkki Eerola.

I Nummela planeras en tågstation. Således skulle resan till Helsingfors i tid minska till runt en halvtimme. På orten byggs även ett nytt skolcampus för både finsk- och svenskspråkiga elever och grupper inom småbarnspedagogik.

Planen är att både långdistans- och lokaltåg ska stanna i Vichtis. Men kommunen är inte en del av HRT, Helsingforsregionens trafik.

Eeva Hiila från SDP önskar ansluta Vichtis till HRT. Foto: Privat

Socialdemokraten Eeva Hiila säger att hennes parti samt De Gröna och Vänsterförbundet sedan länge föreslagit att Vichtis ska gå med i HRT. Nu sköts busstrafiken till och från huvudstadsregionen genom NTM-centralen.

– Vichtisborna åker oftast mot huvudstadsregionen och därför är det logiskt att ansluta kommunen till HRT.  

Beakta naturvärden

Men det finns flera kritiker till entimmeståget. Att bygga en järnväg är inte miljövänligt. Hur beaktar arbetet den natur och de naturarter som stryker med då banan skapas?

Finans- och Kommunministeriet skriver i en rapport att projektet lämnar miljöskadliga spår efter sig i decennier.  

Enligt bolaget bakom entimmeståget, Turun Tunnin Juna, skulle största delen av utsläppen vid byggandet av förbindelsen bestå av de material som används, behandling och transport av jordmassor samt från maskiner. I utredningen bedömdes projektets potential för utsläppsminskning om byggandet genomförs med minsta möjliga mängd utsläpp.

Kritiker till entimmeståget lyfter också ofta fram att fjärrtrafiken längs med kustbanan kan försvinna från Karis. Både förbättring av kustbanan och förverkligande av entimmeståget finns skrivet i regeringsprogrammet. Många västnyländska politiker i kommunerna längs med kusten motsätter sig entimmeståget.

Lyssna på Yle Arenan 26.1.2023: Entimmeståget – svindyrt storhetsvansinne eller oumbärlig framtidssatsning?

Varken Seppälä eller Eerola anser att det är nödvändigt att ställa dessa tågbanor mot varandra. Andelen fjärrtrafik på kustbanan kan komma att minska då entimmeståget är klart, säger Seppälä.

– Entimmeståget skulle möjliggöra lokaltrafik längs med kustbanan till bland annat Ingå, Raseborg och Hangö, säger Eerola.

Hiila lyfter fram det som slutligen avgör entimmestågets förverkligande – och samtidigt utvecklandet av kustbanan, det vill säga ekonomin. Finlands offentliga skuld är över 70 procent av landets BNP.

– Frågan är om det finns tillräckligt med pengar för projekten, säger Eeva Hiila.

Tågförbindelsen i ett nötskal

”Entimmeståget” mellan Helsingfors och Åbo ska gå via Esbo centrum norrut till Vichtis, Lojo och Salo för att sedan fortsätta västerut.

Projektet finansieras av bland annat EU och den finländska staten. Den senare äger 51 procent i bolaget bakom projektet Turun Tunnin Juna.

Nummela, Vichtis största centrum, växer. Enligt konsultbyrån MDI är Vichtis en av de 63, av Finlands totala 308, kommuner där befolkningen växer fram till år 2040.  

Byggandet av tågbanan förväntas inledas år 2025 och vara klart i början av 2030-talet.

Tågbanan beräknas kosta sammanlagt 3,4 miljarder och Vichtis andel av summan är 4,7 miljoner. Källa: Entimmeståget till Åbo