Viljan att bygga är starkare än tron på stora spårprojekt. Så kan man läsa finansministeriets och kommunikationsministeriets färska tågutredning.

Miljarderna är i rullning då Finland bygger ny järnväg.

För att bygga nya banor och bättra de spår som finns har det grundats särskilda bolag. De är givetvis på hugget.  På ministerierna är man inte lika övertygade om nyttan. Den nu aktuella rapporten kan vara en sorts väckarklocka också för skattebetalarna.

Det konstateras i rapporten att investeringskostnaderna för projekten enligt nuvarande preliminära uppskattningar (fjolårets prisnivå) är cirka 3,4 miljarder euro för entimmeståget till Åbo, cirka 1,8 miljarder euro för Östbanan och cirka 4 miljarder euro (flygbanan och utvecklingen av stambanan) eller 5,5 miljarder euro (flygbanan och den nya höghastighetsbanan) för de två alternativen för Finlandsbanan.

Läs mera: Byggandet av Östbanan hägrar – ”Bra för Mörskom och Lappträsk”

”Enligt utredningen förutsätter genomförandet av spårtrafikprojekt betydande ekonomiska satsningar från den offentliga sektorn. I utredningen identifierades även andra inkomstkällor, såsom trafik- och användaravgifter och fastighetsutveckling i stationsområdena. Deras volymer är dock relativt små i förhållande till de investeringar som behövs”, enligt Kommunikationsministeriet.

Summorna räknas utgående från de samlade kostnaderna under en tidsperiod på 50 år plus investeringsskedet, skriver Yle i sin nyhet. 

Läs Yles nyhet här: Utredning: Entimmeståget till Åbo skulle tära på både miljön och statens ekonomi

Trots de ekonomiska utsikterna ”fortsätter planeringen av spårtrafikprojekt. Utredningarna och det arbete som görs i projektbolagen bidrar till att öka det informationsunderlag som behövs som stöd för beslutsfattandet”, noterar Kommunikationsministeriet. 

Läs också: Trafikexpert sågar de stora banprojekten: ”Slopa det nya snabbtåget mellan Åbo och Helsingfors och satsa på kustbanan”

Spårtrafikutredningen

Finansministeriet och kommunikationsministeriet utredde möjligheterna att finansiera stora spårtrafikprojekt och deras klimatkonsekvenser. Genomförandet av projekten skulle kräva betydande ekonomiska satsningar från den offentliga sektorn, men man identifierade också andra inkomstkällor.

Utredningsgruppen publicerade sin rapport den 24 januari.

För närvarande planerar offentligt ägda planeringsprojektbolag snabbare tågförbindelser mellan Helsingfors och Åbo (Entimmeståget till Åbo Ab), mellan Helsingfors och Tammerfors (Finlandsbanan Ab) och mellan Helsingfors, Borgå och Kouvola (Östbanan Ab). Finansministeriet och kommunikationsministeriet utredde hur mycket genomförandet av varje projekt skulle kosta staten och kommunerna och vilka alternativa finansieringskällor som kunde utnyttjas i genomförandet. I samband med utredningen bedömde man dessutom spårtrafikprojektens klimatkonsekvenser. 

Källa: Kommunikationsministeriet