Krisberedskapen i kommunerna har tidigare utretts flera gånger. Pandemi och krig är orsaker att uppdatera planerna, säger Jani Voutilainen. Han är anställd av Kommunförbundet, Försörjningsberedskapscentralen med Cybersäkerhetscentret vid Trafik- och kommunikationsverket som tredje samarbetspart för att göra just det – stresstesta kommunerna.

Den här artikeln ingår i nya Kommuntorget Magasinet.

Världsläget är sådant att planer behöver dammas av och skrivas om. En del material som gäller till exempel stora evakueringar är känsligt. Det kommer knappast att rapporteras i medierna. Mycket annat är sådant som projektchef Jani Voutilainen kan öppet berätta.

Du är den som ska styra upp lägesuppdateringen. Hurdana är dina förhandskunskaper?

– Jag har arbetat med säkerhetsfrågor i ungefär tio års tid. Jag började som säkerhetsvakt och jobbade bland annat på sjukhus och i ett fängelse. De gav breda insikter i det praktiska. De senaste fem åren har jag jobbat vid Åbo stad med mera teoretiska arbetsuppgifter inom säkerhet och riskbedömning. Vi har jobbat mycket med social- och hälsovårdsreformen som kännetecknas av stor osäkerhet vad gäller framtiden.

Kommunernas krisberedskap utreds och planer uppdateras igen – det finns orsak. (Kommuntorget arkiv)

Varför sökte du dig till nya uppgifter?

– Jag har själv alltid tänkt att jag ska söka mig till nya uppdrag med fem års mellanrum. Nu fanns en möjlighet att göra det, dessutom på annan ort. Det här utredningsjobbet är på ett år. Sedan ska jag tillbaka till Åbo stad där det antagligen finns något intressant jobb väntar mig.

Vad är det du ska göra?

– Mitt uppdrag är att se över helheten. Vi ska kartlägga kommunernas krisberedskap. Målet är att förbättra kritisk infrastruktur.

Hurdan är kommunernas krisberedskap?

– Den är i alla fall bättre än den varit. Verkligheten ger lärdom och erfarenhet, olika slags distributionsavbrott inom el och vattenförsörjning till exempel. I Åbo liksom på många andra orter var coronapandemin en stresstest. Vi kunde se det som komma skulle veckor i förväg och tänka ut vad ska vi göra vad kan vi göra. En dag hade vi skarpt läge. Övningarna är inte längre teoretiska eller ens övningar. Om vi tänker brett så gäller det att skapa en helhetsbild. Vad görs var och av vem? Och vilken sorts kartläggningar har redan gjorts, vad förväntas av oss som utreder? Tanken är att slippa upprepa rutiner.

När ska nya utredningen vara klar?

– Projektet sträcker sig över ett år. Just nu gör jag en årsklocka för att underlätta planeringen.

Vem och vad

  • Namn: Jani Voutilainen
  • Ålder: 31
  • Bor: I Åbo
  • Familj: Fru och tre barn (3, 6 och 12 år)
  • Utbildning: Tradenom inom säkerhetsledning och filosofie magister specialiserad på framtidsforskning
  • Jobbar med: Projektchef, Brandmur 1.0-projektet 
  • Fritidsintressen: Jag spelar gitarr, läser och motionerar, på mobilen spelar jag schack och övar mig på svenska med hjälp av Duolingo
  • Gör mig stolt: Familjen! Kan inte vara bättre!

I nya magasinet! Läste du redan detta?