Bolaget Inter Handling säljer sina markservicetjänster till ett antal flygplatser runt om i Finland. Just den här dagen var bolagets vd Jussi Lautkankare i Mariehamn för att granska och själv delta i arbetet som på Åland sköts av bolaget Inter Handling Åland. Foto: Kjell Söderlund.

Morgonturen från Stockholm Arlanda har just landat på Mariehamns flygplats. Ur planet kliver bland andra Camilla Gunell, infrastrukturminister i Ålands landskapsregering. Hon har varit på regeringens aftonskola i Helsingfors och tvingats göra som många andra ålänningar gör nuförtiden: För att kunna ta sig snabbt mellan Åland och Helsingfors under en vardag flyger man via Stockholm! Både dit och hem igen.

– Flyget mellan Åland och Helsingfors går så sällan att det knappt existerar i våra huvuden, säger hon.

Efter en kort mellanlandning lyfter planet mot Åbo. Flera av dem, som då finns ombord, är cancerpatienter som dagligen åker till Åbo för att få strålningsbehandling. Sådan ges inte på Åland.

Högaktuell fråga

Öriket Åland är beroende av täta och säkra förbindelser både öster- och västerut och frågan om en tätare flygtrafik mellan Åland och Helsingfors är högaktuell. I mars skickade organisationerna Ålands näringsliv och Visit Åland en gemensam skrivelse till landskapsregeringen, i den framhöll de att goda flygförbindelser till huvudstaden är en av de största näringsstrategiska frågorna i dag. Passagerarfartygen, som anlöper Åland flera gånger per dag, är helt enkelt inte intressanta för affärsfolk. De resorna tar för lång tid.

”För att bygga vidare på ett kunskapssamhälle och affärsliv, som har kunder och kontakter också utanför Åland, måste vi ha goda flygförbindelser”, hette det i skrivelsen.

Läs först i magasinet! Prenumera, klicka här.

Det man framför allt efterlyser är möjligheten att kunna åka på ett arbetsmöte till Helsingfors över dagen – dit på morgonen, hem på eftermiddagen eller kvällen.

– Visst kan man göra mycket på distans i dag, men i vissa skeden av en affärsrelation behövs även fysiska möten, säger Susanne Olofsson, vd för Ålands näringsliv.

Fördyrar

Åland har också behov av specialister utifrån inom en rad olika områden, men ju svårare de har att ta sig till och från Åland desto knepigare blir det att få hit dem. 

– Alla är inte beredda att stanna en natt extra vilket också fördyrar besöket, konstaterar Olofsson.

Dagens turlista till och från Stockholm får däremot godkänt.

För näringslivet är det också viktigt att man smidigt kan ta sig ut i Europa och där är Helsingfors sällan ett alternativ att räkna med i dagsläget.

Antalet besökare, som kommer till Åland för sitt höga nöjes skull, skulle knappast öka dramatiskt med tätare flygtrafik. Det stora antalet av dem kommer ändå med kryssnings- och passagerarfartygen.

– Men flygförbindelserna avgör hur tillgänglig destinationen är. Också inom turistbranschen behövs en hel del underleverantörer och det är viktigt att de kan resa hit och härifrån på ett smidigt sätt, säger Lotta Berner-Sjölund, vd för Visit Åland.

Flygtrafiken mellan Mariehamn och Stockholm upphandlas av Ålands landskapsregering och sköts i dag av det svenska flygbolaget Amapola. Här har chefspiloten Patrik von Euler-Chelpin landat i Mariehamn. Foto: Kjell Söderlund.

Ser flera skäl

Camilla Gunell instämmer i de åsikter som företrädare för näringsliv och turism fört fram, och hon lyfte frågan om tätare flygtrafik mellan Åland och Helsingfors under aftonskolan i början av april. Hon ser flera skäl till att regeringen borde agera.

– Mariehamn är Finlands västligaste flygplats. Ur säkerhets- och beredskapsskäl vore det bra med tät trafik som underlättar för de anställda att upprätthålla sin kompetens. I regeringsprogrammet står det att ingen ska ha mer än tre timmar till huvudstaden oavsett var i landet man bor. De dagar som flyget inte går har vi tio timmar – först med färja och sen med buss eller tåg.

Camilla Gunell. Foto: Ålands landskapsregering.

Hon ser två möjliga alternativ för regeringen. I första hand ges ett ägarstyrningsdirektiv till Finnair att inleda tätare trafik på marknadsmässiga grunder. I andra hand införs trafikplikt på sträckan och staten upphandlar trafiken; alltså på samma sätt som man nyligen gjort på rutter mellan huvudstaden och Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kemi och Kajana.

Betalar två miljoner

På sträckan Mariehamn-Arlanda råder trafikplikt och Åland har – enligt en överenskommelse som träffats mellan landskapet och staten – rätt att upphandla den trafiken. Däremot är en eventuell trafikplikt på Åland-Helsingfors-rutten en riksangelägenhet.

Åland har budgeterat 2 miljoner euro för flygtrafiken till Arlanda och den trafikeras i dag av det svenska bolaget Amapola, som också kör rutten till och från Åbo. Den rutten körs på kommersiella grunder, men eftersom många av passagerarna är patienter står FPA i praktiken för en stor del av biljettkostnaderna.

En ny upphandling är på gång för trafik med ett plan med 50 säten. Den ska gälla från 1 oktober och fyra år framöver. Här har närings- och turistlivet ett önskemål: De vill att den kommande operatören ska ingå i någon av de större flygallianserna. Då kan den som kommer från ”stora världen” till Åland via Stockholm – eller åker i motsatt riktning – boka hela resan på en biljett och slippa en ny incheckning vid Arlanda vilket förlänger transfertiden.

Kapacitet finns

Vid Mariehamns flygplats arbetar 30 personer. De jobbar i skift och finns på plats enligt trafikbehovet; för närvarande från klockan 5 på morgonen till halv elva på kvällen. Kraven på dem vad gäller exempelvis brand- och räddningskunskap och säkerhet är givetvis lika hårda som på alla andra flygplatser även om trafiken är gles.

Tanja Sabel. Foto: Kjell Söderlund.

Tanja Sabel är flygplatschef och hon välkomnar givetvis en tätare trafik:

– Vi har en fin flygplats och kapacitet att ta emot betydligt fler plan varje dag. Landningsbanan räcker bra för plan som exempelvis Airbus 320 och Boeing 737 som kan ta mellan 150 och 200 passagerare. Vad gäller inrikestrafiken har marknadsundersökningar visat att det bland annat finns önskemål om trafik mellan Åland och Österbotten, till exempel Vasa, med en tur i veckan.

Hon kommer också med en glad nyhet:

– En researrangör erbjuder en resa till grekiska Rhodos i höst med direktflyg från Mariehamn. Mer sådant är välkommet!


Detta är Mariehamns flygplats

Mariehamns flygplats drivs av Finavia och ligger knappt 4 km från stadens centrum men i Jomala kommun.

Flygplatsen invigdes 1937 och den reguljära trafiken inleddes 1940. Eftersom Åland är demilitariserat är verksamheten inriktad enbart på kommersiell trafik. 

Flygplatsen har förnyats och byggts ut efter hand. Den senaste stora renoveringen gjordes 2021. Då satsades fem miljoner euro på att bland annat förnya ytan på landningsbanan och att byta ut all belysning mot led. Start- och landningsbanan är 1 900 meter lång.

Trafiken har minskat kraftigt under de senaste decennierna. År 2023 uppgick det totala antalet passagerare, ankommande och avresande, till drygt 37 500. Motsvarande siffra för 1990 var drygt 157 600 passagerare.

I dag har Mariehamn reguljär flygtrafik till tre städer – Stockholm, Åbo och Helsingfors. Vardagar går dagligen två turer till Stockholm och en till Åbo. På söndag går också en tur till Stockholm. 

Till Helsingfors går fyra turer per vecka, en av dem på söndagar. Lördagar är trafikfria.

Priserna på biljetter varierar, ett exakt pris är svårt att uppge. Men i regel kostar en enkelresa till såväl Åbo som Helsingfors och Stockholm från cirka 100 euro och uppåt.