Sedan slutet av oktober 2023 är Tjöckbon Ann-Louise Utfolk vikarierande chef för dagvårdsverksamheten, biblioteket, medborgarinstitutet samt idrotts-, ungdoms- och kulturväsendet i Kaskö. Foto: Joakim Snickars

Det har varit svårt att få chefer att stanna någon längre tid vid Kaskö stad. Ett skäl kan vara ortsbornas sätt att diskutera kommunala frågor i sociala medier. – I en liten stad vet alla vilken eller vilka tjänsteinnehavare det handlar om, säger Ann-Loiuse Utfolk.

Mötena och telefonsamtalen duggar tätt och tillvaron blir aldrig långtråkig. Efter ett lärorikt första halvår som både vikarierande daghemsföreståndare och bildnings- och biblioteksdirektör i Kaskö är Ann-Louise Utfolk nöjd med sina nya arbetserfarenheter.

I fjol inledde Tjöckbon Ann-Louise Utfolk ett helt nytt kapitel i sin yrkeskarriär efter 27 år inom Kristinestads skolvärld.

Utfolk har på senare tid varit matematik- och textilslöjdlärare vid Kristinestads högstadium och gymnasium. Innan dess har hon arbetat som klasslärare på lågstadienivå i Påskmark, Tjöck, Sideby och Kristinestad.

Kommuntorget Opinion 11.4.2024, En bra diskussionskultur höjer kommunens image

I fjol valde Utfolk att rikta blickarna mot grannstaden Kaskö. Först sökte hon den lediga tjänsten som direktör för fostran och undervisning på Kaskö stad. Hon kom på andra plats efter att Elina Virta hade dragit det längsta strået.

Ett par veckor senare uppenbarade sig nya möjligheter i det offentliga Kaskö. Utfolk kontaktade staden och fick denna gång napp i dubbel bemärkelse.

Hösten 2023 tillträdde Ann-Louise Utfolk som vikarierande daghemsföreståndare och vikarierande bildnings- och biblioteksdirektör. Till hennes uppgifter hör dessutom att leda stadens medborgarinstut samt idrotts-, ungdoms- och kulturväsendet.

– Den här omsadlingen är resultatet av en flerårig process. Jag hade funderat på att byta jobb under en lång tid. Efter många år som lärare kände jag helt enkelt att jag ville göra någonting annat för att kunna fortsätta utvecklas, säger Utfolk.

Knappt om tid

Ann-Louise Utfolk har självmant valt att fokusera på två chefsposter parallellt.

Det handlar om en tillvaro som är späckad med möten, telefonsamtal och kontakter åt olika håll. Inte sällan viker diskussionslystna föräldrar till dagbarn in till kontoret på spontant vis.

Dessutom gäller det också till exempel att skriva och skicka bidragsansökningar, göra rapporteringar och hantera ett stort antal e-postmeddelanden till vardags.

– Visst är det ofta svårt att få tiden att räcka till. Men det är också en mycket lärorik tillvaro. Jag lär mig något nytt varje dag. Jag läser på och tar reda på relevant information.

– Jag har också förkovrat mig på några kurser och konferenser på andra orter. Till exempel har jag deltagit i Bildningsalliansens årskonferens i Kronoby och Karleby och ett ledarskapsseminarium i Tammerfors, säger Utfolk.

Överlag har Utfolk trivts utmärkt under sina sex första månader i Kaskö.

– Jag har känt mig välkommen och jag har acklimatiserat mig. Att komma till en tvåspråkig ort kändes något utmanande i början. Jag är själv inte tvåspråkig. I dag håller jag anföranden även på finska och skriver finskspråkiga dokument.

– Vid behov kan jag rådfråga någon finskspråkig kollega om jag är osäker, säger Utfolk som förberedde sig inför sitt nya värv genom att ta till sig en hel del finsk litteratur och underhållning.

Gäller att prioritera

Ann-Louise Utfolk säger att hon går in för att prioritera de mest akuta ärendena i sin arbetsvardag.

– I början av året rasade en del av innertaket i Kaskö idrottshall in. Det handlade om en takyta på cirka 20 kvadratmeter. Under ett par veckors tid fick jag lov att fokusera mycket på reparationsarbetena.

Ett stort aktuellt problem för Kaskös dagvårdssektor och daghemmet Ankaret är återkommande svårigheter att rekrytera behörig personal.

– Att hitta kvalificerade lärare inom småbarnspedagogik är inte alls enkelt. I höst kommer åtminstone två av tre barngrupper i stadens daghem att ledas av behöriga lärare.

– I övrigt strömmar jättemånga lokala barn till dagvården för närvarande, inklusive barn med utländsk bakgrund. Det finns barn från bland annat Ukraina, Vietnam och Vitryssland i Kaskö. Den yngsta barngruppen i daghemmet är tvåspråkig. Från tre års ålder integreras barnen antingen på finska eller svenska. Andelen familjer som väljer finska som integrationsspråk är något högre, säger Utfolk.

På lågstadienivån är Kaskö svenska skola och Kaskisten koulu inhysta i samma byggnad. Skolorna har 45 elever vardera för närvarande.

På bibliotekssidan har Kaskö anställt en ny bibliotekarie för ett år framåt. Tio personer hade visat intresse för jobbet. Staden har också rekryterat en ungdoms- och idrottskoordinator på sistone.

Kaskö stad stretar på i kraftig ekonomisk motvind. Att den planerade och hett önskade kartongfabriken inte blir av på orten är en stor besvikelse för hela regionen.

– I dessa dystra ekonomiska tider bör man försöka täppa till alla små hål så gott man kan. Alla fakturor bör granskas möjligast noggrant.

– Jag prioriterar akuta ärenden i arbetsvardagen, säger Ann-Louise Utfolk. I början av 2024 kollapsade en del av innertaket i Kaskö idrottshall och var det fokus på reparationsarbetena i flera veckor.   

Det har varit svårt att få innehavare av olika chefsposter på Kaskö stad att stanna någon längre tid på orten.

– Själv har jag inte märkt av att arbetsklimatet skulle vara dåligt. Däremot är det ett minus att ortsbor ofta diskuterar och kommenterar kommunala frågor på ett utpekande sätt på Facebook. I en liten stad vet alla vilken eller vilka tjänsteinnehavare det handlar om, säger Utfolk.

Läs också Kommuntorget 11.8.2022, Enkät: Erfarenhet hjälper kommundirektörerna i jobbet

För Ann-Louise Utfolk är motion och idrott en viktig motvikt till arbetslivets press och krav. I sommar ser hon fram mot att kunna färdas till jobbet med elcykel.

Hon skulle gärna fortsätta arbeta i Kaskö om möjligt. Utfolk innehar sina aktuella vikariat åtminstone fram till den 22 oktober respektive den sista december.

– Jag är tjänstledig från min tjänst vid Kristinestads högstadium och gymnasium fram till den 31 juli. Då måste jag meddela om jag återgår till tjänsten eller om jag säger upp mig.

2.5.2024. Rubriken ändrad. Tidigare stod det ”Debattklimatet skrämmer offentligt anställda, säger Ann-Louise Utfolk”