Stabschefen för armén, generalmajor Jukka Jokinen Kommunförbundets vd Minna Karhunen. Bild: Kommunförbundet

Kommunerna behöver vara förberedda på precis allt. Det säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen. En ny promemoria med Försvarsmakten förenklar planeringen av övningar och tryggar känslig infrastruktur.

Invånarna – människorna – är förstås viktigast. Befintliga beredskapsplaner som gäller både normalförhållanden och olika kriser uppdateras. Samarbetet mellan myndigheter ska vara smidigt.

– I kriser har kommunerna en helt central roll. De gör att vardagen fungerar även i svåra lägen, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

Promemot som undertecknades i dag är en rekommendation som ska underlätta samarbetet mellan försvaret och landets kommuner. Egentliga samarbetsavtal som gäller lokalt görs upp exempelvis då enheter ur försvaret arrangerar militärövningar. Då kan det handla om att tillfälligt ta i bruk fastigheter och säkra kommunikationen mellan myndigheter.

– Genom övning och gemensam planering säkrar vi funktionsdugligheten. Syftet är att trygga vardagen nu och i krisförhållanden, säger stabschefen för armén, generalmajor Jukka Jokinen.

Aktuellt på Kommunmarknaden

Beredskap och olika kriser är ett tema på höstens Kommunmarknad, det stora branschevenemanget som arrangeras den 13-14 september i Kommunernas hus i Helsingfors.

Se hela programmet här. Fokus på det svenskspråkiga programmet här.

Bland många debatter och föreläsningar i ämnet krisberedskap kan nämnas att arméns beredskapschef Kari Kaakinen håller ett anförande torsdagen 14.9 med start klockan 12.30. Kaakinens rubrik på Kommunmarknaden handlar om lokalförsvaret och det är intressant för alla som arbetar på och bor i kommunen.

Intervju med Kari Kaakinen, Yle 6.10.2022: Maavoimien valmiuspäällikkö Kari Kaakinen kaipaa suomalaisilta kriisinsietokykyä: ”Tämä on pitkä sota, joka ei heti sotimalla lopu”

Läs också: Befolkningsskydd är temat för höstens lokalförsvarsövning Kehä 23 i huvudstadsregionen