Trupperna behöver mat och andra förnödenheter som köps av det omgivande samhället. Foto: Ole Andreas Vekve, Forsvaret

Inför övningen beställdes många olika slag av tjänster och förnödenheter. Det totala värdet uppgår till cirka 10,6 miljoner euro. Exempel på beställda produkter är bränslen, livsmedel, utrymmestjänster och plogningar. 

Sammanlagt har cirka 4 100 finländska, 3 000 svenska, 400 franska och 50 brittiska soldater har övat i norra Finland under den gångna veckan och den stora Nato-övningen har också gett området avsevärd riksomfattande och internationell synlighet i medierna.

Lokalt har övningen lockat en betydande mängd kunder till de företag och tjänsteproducenter som affärer, kiosker och inkvartering inom övningsområdet, enligt Försvarsmakten.

Försvarset har samarbetat med Enontekis kommun och aktörerna inom området redan under övningens planeringsskede. Enligt kommundirektören i Enontekis, Petri Härkönen, har kommunen och kommuninvånarna blivit väl informerade.    

– Jag riktar ett stort tack till dem som planerat övningen, genom dem har samarbetet fungerat bra. De lokala förhållandena har beaktats, och man har kommit överens med renbeteslagen om saker och ting. Redan innan övningen började rörde sig många soldater på området och bekantade sig med platser och diskuterade med de lokala invånarna, säger Härkönen i Försvarsmaktens pressmeddelande.  

Enligt Härkönen har övningen synts tydligt i Enontekis.

– Övningen har verkligen synts. Under uppmarscherna har vägnätet belastats mycket. Under övningen har det varit många kunder i butikerna i Hetta och pansarfordon har rört sig längs vägarna. Svenskarna hade sitt viktigaste underhållscenter på flygplatsen. Då man tänker på den här mängden materiel och trupper är de skador som de föranlett varit synnerligen små. 

Härkönen tror att kommuninvånarna var positivt inställda till övningen redan innan den började.  

– Inställningen till övningen har varit ytterst positiv här hos oss. Den enda kritik som jag själv har hört har kommit från icke-ortsbor. Jag förstår att det är ytterst svårt att få informationen att gå fram till en så här stor mängd fastighetsägare. I relation till det har man lyckats väl.  

För militären är lokalbefolkningen en viktig och värdefull del av övningen också när det gäller att få respons.

Försvarsmakten får information gällande miljöskydd och för hantering av skador förutom av övningstrupperna även av invånarna inom området. Enligt Försvarsmakten har samarbetet med de lokala invånarna varit bra, och nästan i alla situationer har de haft förståelse för övningsverksamheten. Försvarsmakten har utsedd personal som behandlar skador.

– Hittills har det registrerats 33 anmälningar om skedda skador samt händelser som väckt frågor bland invånarna. Antalet är exceptionellt lågt för en övning av den här volymen, berättar kapten Toni Sulasalmi, som behandlar skadeärenden under övningen Nordic Response 24.

De vanligaste skadorna är olika skador på vägar och korsningar, då mekaniserade trupper till exempel kör bort från eller återvänder till vägen med tung materiel. Alla anmälningar registreras, gås igenom och de berörda kontaktas. Samförstånd nås till exempel genom att komma överens på plats och ställe eller genom reparera skadan.