Problemen med utbetalningen av löner i Helsingfors fortsätter. Stadens anställda och förtroendevalda nöjer sig inte med ursäkter.

Ursäkta och förlåt. Så lät det på stadsfullmäktiges möte på onsdagskvällen då Helsingfors stads ledning med borgmästare Juhana Vartiainen i spetsen gav de förtroendevalda en lägesrapport. Ämnet var löneutbetalningssytemet som krånglat i flera månader.

Innan fullmäktigemötet  gick Vartiainen med de biträdande borgmästarna ut på Senatstorget för att träffa demonstranter – stadens egna anställda. Ledarskapet möttes med burop och mittfinger. 

På scenen sade borgmästaren att staden inom kort är tillbaka i normalläge.

På fullmäktigemötet sade stadens personalchef Nina Gros att problemen är lösta denna höst.

Det är fortfarande många fel i löneutbetalningen. Situationen den 22 augusti: Utebliven månadslön 113 fall , en stor del av månadslönen saknas 4 392 fall. 

Se fullmäktigemötet här.

Med hjälp av hastagen #helvaltuusto på Twitter kan man läsa en lång rad upprörda politikerkommentarer.  

Det var inte första gången stadsfullmäktige diskuterade lönesystemet. Förra gången var på mötet i slutet av  juni. Då var det egentliga ämnet stadens bokslut från 2021.

Läs diskussionsprotokollet på svenska här.

Kritiken i fullmäktige var liknande på ondagen som den var i juni.

Nu lovar stadens ledning konkreta åtgärder.

Helsingfors stad (på finska): Palkanmaksutilanteen korjaamistahti kiihtynyt edelleen – virheitä korjattu noin 1 700 viikossa

Enligt Kanslichef Sami Sarvilinna kommer alla som lidit skada att få ett skadestånd. Staden funderar också på annan gottgörelse till personalen.

Skadestånd är något som betalas till den som juridiskt har rätt till det, medan en mer allmän gottgörelse är något som staden ska bestämma om, rapporterar HBL:

Demonstration mot lönehärvan i Helsingfors: ”Jag vill se huvuden rulla – det räcker inte med att säga förlåt”

Yle: Helsingin palkkasotku on häpeällinen, sanoo valtuuston puheenjohtaja – Sarastia lupaa selkeämpää palkkalaskelmaa lokakuuksi och HS: Jälleen uusi ongelma Helsingin palkkasotkussa: Palkkakuitit ovat niin sekavia, että ne rikkovat lakia