Också i kommunbranschen är det skillnad på mäns och kvinnors löner. Foto: Pixabay

Jobbar du heltid i kommunsektorn? Då är din lön drygt 3 100 euro i månaden, enligt Statistikcentralen.

För att vara exakt är medianlönen 3 124 euro en uppgift som gäller år 2022. Skillnaden mellan män och kvinnor i samma jämförelse är 440 euro, det vill säga 3 504 euro mot 3 064 euro. För ett drygt år sedan var fyra av fem i kommunbranschen kvinnor – i dag och efter den stora vårdreformen är tre av fyra kvinnor.

Sjukvårdare hade 3 302 euro i månadslön och närvårdare 3 015 euro.

– Läkare hade 6 589 euroa i månadslön, säger Johanna Arvonen, överaktuarie vid Statistikcentralen.

I grundskolan hade en lågstadieläre 3 754 euro i lön för ordinarie arbetstid. Lönen i högstadiet och gymnasiet var 3 754 euro respektive 4 148 euro.

Inom småbarnspedagogiken varierade medianlönen mellan 2 461 euro och 2 960 euro i månaden.

På månadslönen kommer ofta olika tillägg.

– Lönen för ordinarie arbetstid beskriver bäst branschens inkomstnivå. Men ofta vill man ju också veta hurdana tilläggen är. I kommunbranschen är de regelbundna tilläggen i snitt 511 euro i månaden, säger Heli Udd, överaktuarie vid Statistikcentralen

De flesta som arbetar i en kommun gör det inom social- och hälsovård, bildning eller förvaltning.

År 2022 fanns det 439 000 arbetstagare i kommunbranschen. Av dem var 15 procent på deltid. De nu aktuella siffrorna bygger på uppgifter som gäller heltidsanställda. Uppgifterna kommer från kommuner och kommunsammanslutningar.

Enligt färska siffror hade välfärdsområdena i juni 2023 236 330 arbetstagare. Inom kommunerna och samkommunerna jobbade då 276 916 personer.

Läs Statistikcentralens nyhet här: Kuntasektorin mediaaniansio 3124 euroa vuonna 2022