I år minskar statsandelarna med 70 miljoner euro. Konkurrenskraftavtalet och frysningen av indexhöjningarna fortsätter att påverka statsandelarnas storlek.

Kommunerna beviljas sammanlagt 8 389 miljoner euro i statsandelar år 2019, vilket är mindre än föregående år (8 458 miljoner).

Det betyder att kommunernas statsandelar minskar med 70 miljoner euro, det vill säga med 13 euro per invånare jämfört med år 2018.

Statsandelarna för 2019 påverkas bland annat av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (- 231 miljoner euro) och kompensationen till kommunerna för skattebortfall (+ 224 miljoner euro).

Med anledning av regeringens konkurrenskraftsavtal skärs kommunernas statsandelar år 2019 ner med sammanlagt 497 miljoner euro, det vill säga 91 euro per invånare.

Dessutom innebär frysningen av indexhöjningarna enligt regeringsprogrammet att kommunerna går miste om 92 miljoner euro i statsandelar för kommunal basservice år 2019. Förändringen i prisindex för kommunal basservice år 2019 är 1,3 procent.

Statsandelar

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet.

I samband med statsandelarna betalas också hemkommunsersättning till kommunerna och de övriga utbildningsanordnarna.

Kommunspecifik statistik för 2019 hittar du här

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *