Det är inte rimligt att minska coronastödet bara för att kommunerna fått statsandelar för den lagstadgade basservicen, menar Kommunförbundet.

Kommunförbundet följer upp kritiken från de sex stora städerna angående hur kommunerna ska ersättas för de utgifter som pandemin orsakat.

Förordning om statsunderstöd, som är på utlåtanderunda, utlovar en ersättning som motsvarar 40–65 procent av utgifterna. Det här motiveras bland annat med statsandelar som redan utbetalts.

I ett pressmeddelande säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen att stödet måste betalas enligt utgifterna, så att kommuner och samkommuner ska ha ekonomiska förutsättningar att förhindra smittspridning och vårda coronapatienter.

I våras räknade Kommunförbundet att kostnaderna för kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt uppgår till 1,4 miljarder euro under 2021. Coronatester utgör hälften av kostnaderna.

Det är inte rimligt att minska stödet med 25 procent bara för att kommunerna fått statsandelar för den lagstadgade basservicen, menar Kommunförbundet och hänvisar till att utgifterna som coronakrisen orsakat är tilläggsutgifter som inte beaktats när statsandelarna för 2021 beviljats.

Förbundet anser att regeringen lovat beakta coronakostnaderna från kommun till kommun, något som är viktigt för de stora städerna. Där överstiger kostnaderna landets genomsnitt.

Hanna Tainio, Kommunförbundets vice vd, påminner i pressmeddelandet att investeringar inom den specialiserade sjukvården – som coronakrisen tvingat fram – har ökat på utgifterna speciellt för de stora städerna.

För att kommunerna ska kunna betvinga den fjärde coronavågen är det avgörande att arbetet med till exempel testning och spårning kan fortsätta som förut. För det krävs att utgifterna ersätts till fullo, skriver Kommunförbundet.