Överlag återfinns den lägsta skattegraden i Nyland, meddelar Skattebetalarnas centralförbund.

Den tyngsta skattebördan finns i Halso i Mellersta Österbotten och den lättaste i Grankulla, meddelar Skattebetalarnas centralförbund.

I Halso betalar ett inkomsttagarpar, vars löner ligger på medelnivå, sammanlagt 27 900 i skatt och snarlika avgifter. Skattebetalarnas centralförbund räknar här, förutom kommunala och statliga skatter, också med kyrkoskatten, Yle-skatten och arbetstagarens sociala avgifter. Fastighetskatten ingår inte i beräkningen.

I Grankulla betalar ett motsvarande par löntagare 5 100 euro mindre i skatt, enligt förbundet.

Utöver Halso har Kaskö, Ylivieska, Karijoki (Bötom) och Vetil den strängaste inkomstbeskattningen på fastlandsfinland. I den andra ändan finns, utöver Grankulla, Esbo, Helsingfors, Euraåminne och Gustavs.

I en jämförelse mellan landskapen blir Nyland det med lägst beskattningsgrad och Södra Savolax det med högst.

Läs också: Så ser kommunernas skattesatser ut nästa år – i Kaskö är ekonomin i fritt fall, säger ekonomidirektör