Symposium 2018: Riskerna för brott i förtroendeuppdraget

Det är Finlands svenska Kommunalförening som i samarbete med Finlands kommunförbund arrangerar symposiet.
Det är Finlands svenska Kommunalförening som i samarbete med Finlands kommunförbund arrangerar symposiet.
10.10.2018

Tjänstebrott är temat vid det årliga symposiet som ordnas av Finlands Svenska Kommunalförening i samarbete med Finlands Kommunförbund. Symposiet hålls torsdag 15 november i Kommunernas hus i Helsingfors.
Symposiet behandlar åtal och straff för tjänstebrott i det kommunala förtroendeuppdraget. Symposiet riktas till såväl förtroendevalda som tjänsteinnehavare i kommunerna, men även övriga intresserade är varmt välkomna.
Som föreläsare/kommentatorer fungerar Arto Sulonen och Ida Sulin från Finlands Kommunförbund samt Mervi Kuittinen från Finansministeriet och Siv Sandberg från Åbo Akademi.

Program

  • 12.30 Kaffe
  • 13.00 Symposiet öppnas
  • 16.30-18.00 Buffet

Anmäl dig senast den 31.10 till linnea.nyanney@kommunforbundet.fi eller tfn 0500 703115. Anmäl också huruvida du deltar i buffeten eller ej.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här