Vi måste ta tillbaka beteendereglerna i politiken, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Sandberg deltog i Finlands Svenska Kommunalförenings symposium i Helsingfors på torsdagen.

Temat för symposiet var Åtal och straff för tjänstebrott – en ökad risk i det kommunala förtroendeuppdraget.

Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin gick igenom regelverket för hur en kommunalt förtroendevald ska sköta sitt uppdrag enligt Kommunallagens bestämmelser och lagstiftningsrådet Mervi Kuittinen på Finansministeriet redogjorde för utredningsförfarande i fråga om kommuner som har exceptionella svårigheter i förvaltningen, det som brukar kallas ”Lex Kittilä”.

Utredningsförfarandet har endast tillämpats en gång i just Kittilä, där den rättsliga processen mot tiotals förtroendevalda just nu pågår i Lapplands tingsrätt i Rovaniemi.

– Syftet med utredningsförfarandet är att hjälpa kommuner att se till att de förvaltas lagligt. Avsikten är inte att ingripa i kommunernas grundlagsenliga självbestämmanderätt, underströk Kuittinen på symposiet.

Siv Sandberg

Siv Sandberg har följt fallet Kittilä i många år. De första polisanmälningarna gjordes redan 2013.

– På grund av alla överklaganden kommer det att ta minst elva år innan processerna i Kittilä är färdigt behandlade, gissade hon. Och det är alldeles för länge för en politisk organisation.

Allvarliga kriser i en kommun kan vara ekonomiska, och då finns det ett kriskommunsförfarande eller så kan krisen handla om bristande förtroende, konstaterade Sandberg.

– Min bedömning är att en förtroendekris är allvarligare än en ekonomisk kris. I en förtroendekris bränner man upp det mänskliga kapitalet i kommunen. Därför tar det lång tid att bygga upp organisationen igen, konstaterade Sandberg.

I den rättegång som just nu pågår i Lapplands tingrätt står 20 av Kittiläs 27 fullmäktigeledamöter åtalade (gamla fullmäktige) plus en handfull övriga förtroendevalda.

Siv Sandberg efterlyser bättre spelregler i den kommunala beslutsprocessen.

– Det finns massor med bra handböcker med spelregler om hur man uppför sig i grupp. Ta en titt på spelreglerna för småbarnspedagogiken. De kan mycket väl appliceras på den kommunala besutsprocessen, sade hon.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *