Staten ska kunna ingripa när kommunen handlingsförlamas på grund av jäv och brottsutredningar. Finansministeriets utredningsman Kari Prättälä föreslår ändringar i kommunallagen för att undvika situationer som i Kittilä.

Hur ska man gå tillväga om beslutsfattandet i en kommun är handlingsförlamat på grund av misstro? Efter ett mångårigt bråk i Kittilä har Finansministeriet nu låtit göra en utredning om nya bestämmelser i kommunallagen som har som syfte att trygga det kommunala beslutsfattandet. Juris licentiat Kari Prättälä, Kommunförbundets tidigare direktör för juridiska ärenden, har fått i uppdrag att utreda det så kallade Lex Kittilä-fallet och föreslår ändringar i kommunallagen.

Behovet av att förnya lagstiftningen uppstår i situationer där kommunala organ har haft problem med att bli beslutsföra på grund av att medlemmarna  varit jäviga. Förtroendet för det kommunala beslutsfattandet har också försvagats på grund av brottsutredningar.

– Förordningen handlar om att man i specialfall, där en stor del av de förtroendevalda som är inblandade i en brottsundersökning eller är jäviga, och där kommunen är handlingsförlamad, ska kunna utnämna en utredningsperson eller -grupp som går igenom problemen och ger förslag till hur man går vidare. Ministeriet skulle också granska om det finns skäl att avhålla de förtroendevalda från sina uppdrag under den tid förundersökningen och rättegången pågår, säger Prättälä.

I första hand ska kommunen försöka lösa problemen lokalt.

Prättälä föreslår att centralvalnämnden skulle kunna tillsätta nya medlemmar i sådana fall där så många förtroendevalda är jäviga att fullmäktige inte är beslutsfört.

– I undantagsfall där styrelsen har svårt att bevaka kommunens intresse kunde ett tillfälligt utskott göra det, föreslår Prättälä.

Är det problematiskt med tanke på den lagstadgade kommunala självstyrelsen om staten agerar storebror och får rätt att ingripa i kommunens beslutsfattande?

– I alla situationer måste kommunerna ändå följa grundlagen. Här är den största frågan vilka förutsättningar ska vara för finansministeriet att ingripa. Här har vi försökt avgränsa det så att det lagstadgade kommunala självstyret inte äventyras utan ryms inom ramen för grundlagen, säger Prättälä.

Strul i Kittilä sedan 2014

Pekka Viljanen, professor i brotts- och processrätt vid Åbo universitet (Turun Yliopisto) har sedan september 2014 krävt att staten ska ingripa i fallet Kittilä, skriver Suomen Kuvalehti.

I kommunen Kittilä har 8 av kommunens 9 styrelsemedlemmar och 23 av dess 27 fullmäktigeledamöter varit misstänkta för tjänstebrott. Misstankarna handlar om att olagligt ha avskedat f.d kommundirektören Anna Mäkelä. Centralkriminalpolisen har i flera år undersökt ett fall som hänför sig till ett hissbråk i skidcentret Levi där beslutsfattarna suttit både som förtroendevalda hos kommunen och i det till största delen kommunägda bolaget Levi Ski resort samt avskedandet av kommundirektör Mäkelä. Dessutom har Norra Finlands förvaltningsdomstol fått in flera besvär om samma ärende.

Det har varit problematiskt att få insyn i fallet då man inte får ut uppgifter om förtroendevalda som är inblandade i en förundersökning även om det handlar om misstankar om tjänstbrott.

Prättäläs föreslår en ändring som möjliggör att kommunstyrelsen ska få information om en förundersökning där förtroendevalda är inblandade under samma villkor som när de misstänkta är tjänstemän.

– Det gäller bara fall där de förtroendevalda är misstänkta för tjänstebrott.

Prättälä  förslag till paragrafändringar i kommunallagen, inklusive motiveringar går vidare till finansministeriet för beredning. Hittills har den politiska diskussionen lyst med sin frånvaro, men torde blossa nu blossa upp. Regeringens förslag ska sedan godkännas av riksdagen.

 

Fakta:

  • Enligt finansministeriet har behovet av att förnya lagstiftningen uppstått ur en situation där det har varit svårt att få kommunens beslutandeorgan beslutsfört på grund av att så många av de förtroendevalda varit jäviga. Också förtroendet för beslutsfattandet har försvagats på grund av den omfattande brottsutredningen.
  • Centerns veterankommunpolitiker, f.d kommunministern och ordföranden för grundlagsutskottet Tapani Tölli banade väg för att politiskt göra Lex Kittilä möjlig.
  • Pekka Viljanen, professor i brotts- och processrätt vid Åbo universitet (Turun Yliopisto) har sedan september 2014 krävt att staten ska ingripa i fallet Kittilä
  • Staten har tidigare bistått kommunerna genom till exempel Lex Karkkila, som var i kraft 1994-2001. Den gjorde det möjligt för staten att rädda kommunen Karkkila som stod på randen till konkurs, genom att ge kommunen lån på vissa villkor. På det sättet kunde man undvika stora skattehöjningar.

 

Kari Prättäläs utredning (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *